Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V torek, 1. 9. 2020, se bo začelo novo šolsko leto in vanj bomo vsi vstopili z upanjem, da bo pouk potekal čim bolj “normalno”. Na žalost pa tako, kot je bilo pred karanteno, vseeno ne bo. Pouk bo potekal po modelu B-OŠ, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci.

V šolo lahko pridejo le zdravi otroci.

Starše prosimo, da pred napotitvijo otroka v šolo upoštevajo naslednje:
– v zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2,
– otroku ni bila odrejena karantena,
– v zadnjih 14 dneh nobenemu članu vašega gospodinjstva ni zdravnik ali epidemiološka služba priporočila samoizolacije.
Če se pri otroku pojavijo znaki okužbe (povezava do podrobnejšega opisa) ali je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
2. Prvi teden pouka je po trenutnih priporočilih NIJZ za vse učence od 6. leta starosti dalje priporočeno nošenje obraznih mask v prostorih izven učilnice. Obrazne maske morajo nositi starši in drugi morebitni obiskovalci šole.
3. Redno si umivajte roke z vodo in milom ter dosledno upoštevajte pravila higiene kašlja.
4. Otroci naj omejijo stike s starejšimi (npr. starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.
5. V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužb s SARS-CoV-2, se o tem posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

PRIHOD V ŠOLO PRVI ŠOLSKI DAN
1. V šolo pridete učenci od 2. do 9. razreda med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Učenci prvega triletja in OPP NIS vstopate v šolo skozi stranski vhod (pri prvi triadi), ostali učenci pa skozi glavni vhod.
3. Pred vstopom v šolo si boste razkužili roke in nato odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
4. V šolo vstopajte posamezno in upoštevajte medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe). 
5. Garderobnih omaric prvi šolski dan še ne boste uporabljali, kasneje pa jih boste lahko uporabljali v skladu s priporočili NIJZ. Podrobnejša navodila boste dobili prvo šolsko uro.
6. Sprejem prvošolcev bo v podružnici Lokavec ob 9. uri, v matični šoli pa za oba programa ob 10. uri. Podrobnejše informacije o sprejemu prvošolcev bomo objavili v ponedeljek.

Staršem prvi šolski dan vstop v šolo ne bo dovoljen. Mlajšim učencem bodo do učilnic pomagali dežurni učitelji. Kasneje boste starši lahko vstopali v šolsko stavbo le za v naprej dogovorjene sestanke ob upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19 (obrazne maske, razkuževanje rok).

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici. Oddelki 8. in 9. razreda se bodo delili v skupine pri MAT, TJA in SLO, a bodo v točno določenih učilnicah, ki jih bodo uporabljali samo ob delitvah. Pouk tehnike za učence 6., 7. in 8. razreda bo potekal v učilnici tehnike.
2. Vsi učenci boste malicali v učilnicah in v učilnicah boste ostali tudi med odmori.
3. Učilnice boste zapustili med glavnim odmorom za rekreacijo na prostem le v spremstvu učitelja in to po v naprej določenem razporedu. Rekreacija bo potekala za vsak oddelek na določenem delu igrišča oz. dvorišča, da tudi na površinah ob šoli ne bo prihajalo do mešanja skupin.
3. Po malico boste odhajali dežurni učenci v šolsko jedilnico in tja boste tudi odnesli posodo po malici.
4. Pouk športa bo potekal v telovadnici.

RAZPOREDITEV V UČILNICE

ODDELEK OZ. SKUPINA
UČILNICA
6. a U07
6. b U19
6. c U11
6. d U08
7. a U18
7. b U13
7. c U12
8. a in 8/1 U21
8/2 U09 in U17
8/3 U20
8. b in 8/4 U10
8. c in 8/5 U16
9. a in 9/1 U14
9/2 U09
9. b in 9/3 U15
9/4 U17

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti potekajo po urniku.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus v za to namenjeni učilnici.
4. Če starši želite, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišite v beležko. Prav tako napišite otroku v beležko uro, ob kateri ga boste čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne boste smeli vstopiti.

ŠOLSKA PREHRANA
1. Vsi učenci, ki ste prijavljeni na malico in kosilo, boste malico in kosilo prejeli tudi prvi šolski dan. Odjave malic sporočate starši po telefonu ali e-pošti na tajništvo šole, odjave kosil pa v Srednjo šolo Vena Pilona.
2. Učenci 1., 2., 3., 7., 8. in 9. razreda ter učenci OPP NIS boste kosili v šolski jedilnici.
Učenci 4., 5. in 6. razreda boste kosili v jedilnici Srednje šole Veno Pilon, kamor boste odšli v spremstvu učitelja. Podrobnejša navodila boste dobili prvi šolski dan.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo v ponedeljek, 31. 8. 2020, objavljeni na spletni strani šole. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Pred vstopom na avtoubus si morate obvezno razkužiti roke. Vsak učenec vozač sedi na svojem sedežu in je pripet z varnostnim pasom.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatku hišnega reda.

RODITELJSKI SESTANKI
Prvi roditeljski sestanek bo potekal za vse oddelke v avli šole ob upoštevanju varnostnih in higienskih priporočil NIJZ.

Razpored roditeljskih sestankov po oddelkih:

ODDELEK DATUM URA
1. a
1. b
1. c
31. 8. 2020 18.00
v matični učilnici oddelka
2. a 2. 9. 2020 17.00
2. b 2. 9. 2020 18.00
2. c 2. 9. 2020 19.00
3. a 3. 9. 2020 17.00
3. b 3. 9. 2020 18.00
3. c 3. 9. 2020 19.00
4. a 8. 9. 2020 17.00
4. b 8. 9. 2020 18.00
4. c 8. 9. 2020 19.00
5. a 9. 9. 2020 17.00
5. b 9. 9. 2020 18.00
5. c 9. 9. 2020 19.00
6. a 4. 9. 2020 19.00
6. b 10. 9. 2020 17.00
6. c 10. 9. 2020 18.00
6. d 10. 9. 2020 19.00
7. a 7. 9. 2020 17.00
7. b 7. 9. 2020 18.00
7. c 7. 9. 2020 19.00
8. a 14. 9. 2020 17.00
8. b 14. 9. 2020 18.00
8. c 14. 9. 2020 19.00
9. a 4. 9. 2020 17.00
9. b 4. 9. 2020 18.00
1.,2. OPP NIS 31. 8. 2020 10.00
3. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
4.,5.,6. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
7.,8. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
9.,10., 11. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30

 

Želim vam lep vikend in se vidimo naslednji teden!

 

Irena Kodele Krašna
Ravnateljica

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost