Dnevi dejavnosti 2012/13

 

Pomen kratic:

 • KD – kulturni dan
 • ŠD – športni dan
 • ND – naravoslovni dan
 • TD – tehniški dan

 

1. do 5. razred ter Enota s prilagojenim programom

RAZRED

DEJAVNOSTI – SEPTEMBER

1.

Tetka jesen – ND, Ustvarjanje iz odpadnega materiala – TD

2.

Vinograd – ND, Pohod v Lokavec in kros – ŠD

3.

Dan zlate knjige – KD, Pohod na Planino – ŠD

4.

Jesenski kros in štafetne igre – ŠD

5.

Jesenski pohod na Golake – ŠD 27.9. 2012 (sobota)

1.- 3.E

Vinograd – ND, Tetka Jesen – ŠD

4. – 6.E

Plavanje ali kolesarjenje – ŠD, trgatev – ND

8.- 9.E

Dan zlate knjige – KD, trgatev – ND, plavanje in kolesarjenje – ŠD

RAZRED

DEJAVNOSTI – OKTOBER

1.

Ogled gledališke predstave ali filma – KD, Pohod do izvira Hublja – ŠD

2.

Ogled gledališke predstave ali filma – KD

3.

Gozd – ND

4.

V knjigah se skrivajo zakladi – KD, Pohod na Malo Goro in Čaven – ŠD (v primeru slabega vremena prestavljen na maj)

5.

 

1.- 3.E

pohod – ŠD, ličkanje – TD

4. – 6.E

Pohod v Vipavski Križ – ŠD, ličkanje – TD, gledališka predstava ali film – KD

8.- 9.E

Ogled proizvodnje v tovarni – TD, pohod v Vipavski Križ – ŠD, ličkanje – TD

RAZRED

DEJAVNOSTI – NOVEMBER

1.

Izdelovanje okraskov – TD

2.

Izdelki za šolski sklad – TD

3.

Izdelki za šolski sklad – TD

4.

Izdelki iz papirja in naravnih materialov – TD

5.

Zakaj piha veter (balon, zmaj) – TD

1.- 3.E

 

4. -6.E

Osebna higiena – ND   19.11. 2012, Izdelki za šolski sklad – TD

8.- 9.E

izdelki iz gline za šolski sklad – TD, Rojstvo, obdobje pubertete, osebna higiena – ND 19.11. 2012

RAZRED

DEJAVNOSTI – DECEMBER

1.

Praznovanje ob novem letu – KD

2.

Praznovanje ob novem letu (gledališka predstava) – KD

3.

Glasbena predstava – KD

Plavalni tečaj: 3. 12.- 14. 12.2012

4.

Hišica iz kartona – TD, Bližajo se prazniki – ND

5.

Ogled gledališke predstave – KD, Praznični december – TD

1.- 3.E

Gledališka predstava – KD, Igre na snegu – ŠD, izdelovanje okraskov – TD

4. – 6.E

Ob novem letu – KD,

8.- 9.E

Poslušanje orkestra v CD – KD, Izdelava novoletnih okraskov – TD,   Izdelava novoletnih voščilnic – TD,

RAZRED

DEJAVNOSTI – JANUAR

1.

Zimski pohod v Lokavec – ŠD

2.

 

3.

 

4.

Avto s pogonom na gumo – TD

5.

Hladno, toplo, vroče – hladilna torba – TD

1. – 3. E

 

4. -6.E

 

8. – 9.E

 

RAZRED

DEJAVNOSTI – FEBRUAR

1.

Knjiga – KD, Zdravje – ND 4.2. 2013

2.

Ogled šolskega muzeja in LJ gradu – KD   5.2. 2013 ob 9:00

3.

8. februar, naš kulturni praznik – KD

4.

Igre na snegu/orientacijski pohod – ŠD (ali marec)

5.

Tabor: vreme in meritve – ND, smučanje, plavanje – 3-je ŠD, 8. februar naš kulturni praznik/ spoznamo opero in opernega pevca – KD, spoznavanje kulturne dediščine: muzej – TD

1.- 3.E

Proslava ob kulturnem dnevu – KD

4. – 6.E

Izdelava izdelkov iz papirja – TD

8.- 9.E

 

RAZRED

DEJAVNOSTI – MAREC

1.

Pohod na Peskarico – ŠD, Semenka – TD

2.

Pohod   v Vipavski Križ – ŠD, Ročna dela – TD

3.

Pohod in kros – ŠD, Lastnosti snovi – ND

4.

Čistilna naprava in deponija – ND, Elektrika – TD (ali april)

5.

Nesreče doma in prva pomoč 2.uri – ND, Zdrav življenjski slog in razvoj mladostnika   (3 šol. ure) – ND 11.3. 2013

1.- 3.E

 

4. – 6.E

 

8.- 9.E

Izdelava izdelkov za materinski dan – TD pohod na Malo Goro in Čaven – ŠD, čistilna akcija – TD

RAZRED

DEJAVNOSTI – APRIL

1.

Atletika – ŠD

2.

Skrb za zdravje (obisk ZD 2.4. 2013) – ND, Testiranje za ŠVK in atletika – ŠD

3.

Ekologija – TD, Atletika – ŠD

4.

Hišica iz kartona – TD, (ali maj)

5.

Razvrščanje in ločevanje snovi ZOO LJ – ND

1.- 3.E

Atletika in pohod – ŠD, obisk ZOO – ND

4. – 6.E

Pohod na Malo Goro in Čaven – ŠD, velikonočni izdelki – TD, ekologija – ND

8.- 9.E

ekologija- TD, Izdelki – TD, regijsko tekmovanje iz tehnike – TD

RAZRED

DEJAVNOSTI – MAJ

1.

Dejavnosti ob dnevu šole – KD, Na travniku – ND

2.

Dejavnosti ob dnevu šole – KD, Čebele – ND, športne igre – ŠD

3.

Dejavnosti ob dnevu šole – KD

4.

Znanstival – ogled elektro inštituta in hiše eksperimentov – ND, Mladi ustvarjalci ob dnevu šole v LJ – KD, Atletika – ŠD

5.

Dejavnosti ob dnevu šole – KD

1.- 3. E

Dejavnosti ob dnevu šole – KD, kolesarjenje – ŠD, češnje so obrodile – ND, igrajmo se varnost – TD

4. – 6.E

Področne igre v atletiki – ŠD, dejavnosti ob dnevu šole – KD

8.- 9. E

Področne igre v atletiki – ŠD, dejavnosti ob dnevu šole – KD

RAZRED

DEJAVNOSTI – JUNIJ

1.

Pohod v okolici Kranjske Gore – ŠD

2.

Pohod v okolici Ljubljane – ŠD

3.

Tridnevni tabor ob morju: Na morski obali – ND, Izdelki iz školjk– TD, Plavanje – ŠD, športne igre – ŠD

4.

Plavanje – ŠD

5.

atletika – KD

1.- 3.E

Plavanje – ŠD

4.- 6.E

Pohod – ŠD

8.- 9.E

Igrajmo se varnost – TD, pohod – ŠD

 

6. do 9. razred

RAZRED

DEJAVNOST – SEPTEMBER

6.

Plavanje, štafetni tek – ŠD ( Lapajne),

7.

Plavanje, štafetni tek – ŠD ( Lapajne), Svetloba – ND ( Kolaković)

8.

Plavanje, štafetni tek – ŠD (Vidmar), Spolna vzgoja-ND (Slokar)

9.

Spolna vzgoja – ND (Slokar), Krnska jezera – ŠD, ND (2 dni, Božič, Bolčina)

RAZRED

DEJAVNOST – OKTOBER

6.

Zgodovina pisave – TD (Žigon, Rupnik), Pohod – ŠD (športni pedagogi)

7.

Domača pokrajina – ND (Božič, Kogoj)

8.

Kras – KD (Rupnik), Kovk – ND(Slokar), Kovk – ŠD (športni pedagogi)

9.

Smrekova Draga – ND (Slokar)

RAZRED

DEJAVNOST – NOVEMBER

6.

Grafika – TD (Rupnik)

7.

Izdelek za Šolski sklad – TD (Žigon, Čermelj)

8.

Spolna vzgoja – ND (Slokar)

RAZRED

DEJAVNOST – DECEMBER

6.

Izdelava voščilnic in krasitev šole – TD (Žigon), Pravljica – KD (Kodre), Sonce – ND (Slokar)

7.

Izdelava voščilnic – in krasitev šole TD ( Žigon)

8.

Izdelava voščilnic in krasitev šole – TD (Žigon)

9.

Izdelava voščilnic – in krasitev šole -TD (Žigon)

RAZRED

DEJAVNOST – JANUAR

6.

Smučanje in športne igre – ŠD (učitelji ŠV)

7.

Smučanje in športne igre – ŠD (učitelji ŠV)

8.

Smučanje in športne igre – ŠD (učitelji ŠV), Barok v Vipavski dolini – KD (Božič), Poklicno usmerjanje – TD (Čuk)

9.

Smučanje in športne igre – ŠD (učitelji ŠV), Poklicno usmerjanje – TD (Čuk)

RAZRED

DEJAVNOST – FEBRUAR

7.

Cankarjev dom, Opera -KD (Šuštar, Rupnik)

RAZRED

DEJAVNOST – MAREC

7.

Ljubljana (Cankarjev dom, muzej…) – KD (Šuštar, Rupnik, Božič)

RAZRED

DEJAVNOST – APRIL

6.

O Troboj, športne igre – ŠD (Bolčina), Orientacija – ŠD (Bolčina)

7.

Troboj, športne igre – ŠD (Bolčina)

8.

Hubelj – TD (Božič), Merjenje – ND ( S. Žigon), Troboj, športne igre – ŠD (Bolčina)

RAZRED

DEJAVNOST – MAJ

6.

Glasbeni dan – KD ( Šuštar)

7.

Castra – KD (Božič), Orientacija – ŠD (Lapajne)

RAZRED

DEJAVNOST – JUNIJ

6.

Travnik – ND (Slokar), Idrija – ND (Kogoj)

7.

Morska biološka postaja – ND, ŠD (Kolaković, Slokar)

9.

Zaključna ekskurzija- ND+ŠD (razredniki)

 

 

Druge dejavnosti na šoli, obeleženje spominskih dnevov:

 • 15. september: Priključitev Primorske (S. Božič, N. Čuk)
 • 26. september: Svetovni dan jezikov (K. R. Canzutti)
 • 5. oktober: Dan pedagoških delavcev ( A. Lapajne)
 • 26. december: Dan samostojnosti (P. Kodre)
 • 8. februar: Kulturni praznik (M. Šuštar, P. Avbar, N. Rupnik)
 • 8. marec: Mednarodni dan žena (A. Fakin, I. Vidrih)
 • 22. april: Dan zemlje (N. Kolaković, D. Slokar)
 • 27. april: Dan upora proti okupatorju (A. Kogoj)
 • 9. maj: Dan šole (za starše in učence v Dvorani 1. slovenske vlade – P. Avbar, M. Šuštar, N. Rupnik)
 • 10. 14. junij: Valeta – za učence 9. razreda (razredniki)
 • 11. 26. junij: Dan državnosti (N. Čuk, P. Avbar, S. Božič, M. Šuštar)

 

 • Nastopi pevskih zborov (M. Šuštar, P. T. Slejko)
 • Likovni natečaj: Kraj, v katerem živim in bi živel (N. Rupnik, A. Blažko, M. Štefin)
 • Razstava likovnih izdelkov za 8. februar v stavbi 1 (N. Rupnik, A. Blažko, M. Štefin)

Interesne dejavnosti 2013/14

Z interesnimi dejavnostmi začnemo od 1. 10. 2013 dalje.
Možne bodo tudi spremembe. O njih vas bomo sproti obveščali.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

MENTOR

URA

KREATIVNO BRANJE IN USTVARJANJE

Tatjana Lipušček

ponedeljek, od 11. 40 – 12. 25

LIKOVNI KROŽEK

Zmaga Kos

1. in 3. sreda v mesecu

od 12. 35 do 14. 05

CICI-EKO KROŽEK

Marta Benko

2. in 4. sreda v mesecu

od 12. 35 do 14. 05

VESELA ŠOLA

Mara Obed

sreda, od 12. 35 do 13. 20

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Petra Terbižan Slejko

torek in četrtek

od 12. 35 do 13. 20

ŠPORT ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, 1. IN 2. R

Marko Lipovž

torek:15. 00 – 15. 45,

petek:11. 40 – 12. 25

ŠPORT ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, 3. IN 4. RAZRED

Marko Lipovž

ponedeljek: 11. 40 – 12. 25,

četrtek: 15. 00 – 15. 45

Roditeljski sestanki

 • 1. rod. sestanek: september
 • 2. rod. sestanek: december – januar
 • 3. rod. sestanek: marec – april

Podatki o podružnici

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
Podružnica Lokavec
Lokavec 128
5270 Ajdovščina

E-pošta                      tajnistvo@os-ajdovscina.si
Spletna stran           http://lokavec-osdl.splet.arnes.si/
Telefon                      05 368 04 13, 05 368 04 14

V. d. ravnateljice    mag. KATARINA DOLGAN
Pomočnica               KRISTINA VALIČ
Vodja podružnice   MARTA BENKO

KIZ

KIZ – KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

 • izposoja in knjižnični red
 • pravljica na različnih medijih
 • abecedna razvrstitev gradiva
 • pot od nastanka knjige do bralca
 • knjižna zbirke
 • priročna zbirka
 • uporaba slovarjev
 • knjižne novosti
 • Mega kviz
 • Cobiss
 • vrednotenje spletnih strani
 • oblikovanje in vsebina seminarske naloge
 • navajanje virov
 • vrste knjižnic

Misli

Če ne bomo brali, nas bo pobralo. (Tone Pavček)

Knjiga, ki je ne odpremo, je samo sveženj papirja. (kitajski pregovor)

Knjige imajo enake sovražnike kot človek: ogenj, vlago, živali, čas in svojo lastno vsebino.(Paul Valery)

Človek se nauči govoriti v dveh letih, potem pa se vse življenje uči molčati. (Žarko Petan)

Stran 146 od 149« Prva...102030...144145146147148...Zadnja »