Select Page

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni.

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje.

Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Izdelava glasbila – lončeni bas

Četrtošolci so doma izdelali lončeni bas, ljudsko glasbilo, ki v starih časih ni smel manjkati pri plesu, koledovanju, pustu, kolinah in drugih prazničnih priložnostih in je bil razširjen po vsej Sloveniji. V starih časih so za izdelavo glasbila uporabili svinjski mehur, ki so ga napeli čez odprtino lončenega lonca, sredi katere stoji paličica.
Četrtošolci so uporabili novejše materiale, ki jih najdemo v vsakem domu: kozarec za vlaganje, paličico in balon (nekateri so uporabili plastične rokavice).
Nastali so čudoviti izdelki. Nekaj učencev se je opogumilo in na svoj lončeni bas tudi zaigralo.

Čebelice, čebelice so naše prijateljice

V ponedeljek, 25.5.2020, smo skupaj s knjižničarko Natašo obnovili naše znanje o čebelah.

Ali ste vedeli, da je v vsakem panju le ena matica?

Ali ste vedeli, da brez čebel ne bi bilo toliko različnih vrst sadja in zelenjave in tako lepih barv na travniku?

Knjižničarka nam je prebrala zgodbo Čebele z najvišje terase, razstavila mnogo knjig in nas spodbudila, da smo postali umetniki panjskih končnic.

 

Učenci 2. in 3. OPP NIS

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo v šolo tudi devetošolci in učenci z učnimi težavami

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se v šolske klopi vračate devetošolci in učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Razredniki so vas že seznanili z novostmi, bistvene pa izpostavljamo še tu na šolski spletni strani.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Obrazne maske niso obvezne.
3. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).
4. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
5. Garderobnih omaric ne boste uporabljali, zato se boste preobuli v copate v učilnici. V garderobne omarice tudi ne boste odlagali učnih pripomočkov.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo.

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
V ponedeljek morate imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da ste zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo lahko prinesete v ponedeljek s sabo v šolo in jo pred vhodom v šolo oddate dežurnemu osebju šole. Lahko pa jo pošljejo starši oz. skrbniki vsaj en dan pred začetkom pouka po elektronski pošti pomočnici ravnateljice Kristini Valič na elektronski naslov kristina.valic@os-ajdovscina.si. V kolikor izjave starši ne želite podpisati oz. podpisane izjave niste niti poslali po e-pošti niti je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Izjava staršev
Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec v dopoldanskem času v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Če je kateri od učencev v rizični skupini zaradi bolezni, ki je navedena na Seznamu omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo in se pouka ne more udeležiti, naj starši izpolnijo Izjavo, da otrok ne more obiskovati pouka, ker je sam ali njegov družinski član v rizični skupini. Izjavo z dokazili starši oddate ali pošljete po e-pošti ravnateljici.

IZVEDBA POUKA
1. Pouk bo potekal v manjših skupinah (v vsaki skupini bo največ 15 učencev). Vsaki skupini je dodeljena učilnica, v kateri boste učenci vse ure pouka:
– 9/1 v učilnici 20,
– 9/2 v učilnici 12,
– 9/3 v učilnici 13,
– 9/4 v učilnici 19 in
– 9/5 v učilnici 14.
– 9/10 OPP NIS v učilnici 4
– učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, boste o učilnicah, kjer bo za vas potekal pouk, obveščeni jutri.
2. Vsak učenec bo v učilnici imel svoj prostor, ki ga med poukom ne bo zapuščal.
3. Učenci učilnice ne boste smeli zapustiti brez nadzora učitelja niti med odmorom.
4. Urnik za vsako skupino 9. razreda je objavljen na spletni strani šole. Za učence, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, bo urnik objavljen jutri.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Učenci, ki boste kosili v šoli, boste kosili v šolski jedilnici (ne na srednji šoli!). V jedilnici se boste usedli na tisto mesto, ki vam ga bo odredila dežurna oseba v jedilnici.
3. Vsi učenci, ki niste vozači, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli). Za učence OPP NIS bo zagotovljeno podaljšano bivanje.
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.
Odvoz avtobusov v vse smeri bo predvidoma ob 12.45 za učence, katerim starši ne morejo zagotoviti lastnega prevoza. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatek hišnega reda.

Upam, da bo tudi drugi teden pouka po epidemiji COVID-19 tekel gladko in da boste vsi še naprej zdravi.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Kuhinja pleše!

Učenci in učenke osmega razreda so pri svoji tretji likovni nalogi spoznavali kiparski prostor.

Toda doma ni prav veliko kiparskega, kajne?

Ste kdaj pomislili, da bi lahko posodo, v kateri kuhamo, iz katere jemo in pijemo, uporabili za kiparski izdelek?

Paziti je treba na stabilnost postavljanja, da se nič ne razbije, poškoduje.

Nekateri so izbirali posodo v enotnih barvah, eni so vzeli prozorne elemente, druge je kiparsko nagovoril kar jedilni pribor  …

Oglejte si te zanimive robote, vodnjak, želvo, zajca, zvezde, stolpe …

Miha Vidmar 8.b

Nov rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik 2020/2021

MAJ

  • Do 11. 5. 2020 izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole in Dijaške domove ( naši učenci so to že naredili – na srednje šole poslano 7. 4. 2020)
  • 20. 5. 2020 (do 14.00 ure – Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport)  javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole. Objavljeno na naslednjem linku:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

 

JUNIJ

  • Od 1. 6. – 6. 6. 2020 preizkusi posebnih nadarjenosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
  • 10. 6. 2020 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
  • do 16. 6. 2020 možnost prenosa prijav
  • 18. 6. 2020 posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih omejitvah vpisa
  • Do 24. 6. 2020 obveščanje srednjih šol o poteku vpisa
  • 26. 6. 2020 javna objava o omejitvah vpisa na srednjih šolah
  • Med 30. 6. in 6. 7. 2020 potekajo vpisi (izvedba 1. kroga vpisa)