Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred Nadarjeni učenci Poklicna orientacija Izbirni predmeti Dodatna strokovna pomoč Branje Dodatne vsebine

Pogoj za vpis v 1. razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98,27/99 in 134/03).

 

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, prejmejo vabilo za vpis v začetku februarja.

Za šolsko leto 2023/2024 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni v letu 2017.

 

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

Postopek prepisa v drugo šolo

Starši lahko vpišejo otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Na izbrano šolo pa vložijo vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej morate otroka vpisati na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno vlogo za prepis, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

 

Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke ter učiteljice. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Za dodatne informacije vam je na voljo psihologinja Mateja Simčič, na telefonski številki 05 – 367 11 23 ali na elektronski naslov mateja.simcic@os-ajdovscina.si.

 

 

 

(Skupno 595 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost