Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Spoštovani starši!

Dodatni teden počitnic se izteka in v ponedeljek začne pouk na daljavo za vse učence.

Učenci predmetne stopnje so s poukom začeli že pred jesenskimi počitnicami, nanj pa so se pripravljali tudi ostali učenci. Tokrat je gotovo najtežje prvošolcem, saj so šolo komaj spoznali in se s poukom na daljavo še niso srečali.

Naj ponovim nekaj osnovnih navodil, ki se nanašajo na pouk na daljavo.

Osnovni komunikacijski kanal med učenci in učitelji bodo spletne učilnice. Vanje bodo učitelji odlagali gradiva za pouk, učenci pa narejene naloge oz. dokaze o učenju. Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi preko videokonferenčnega orodja zoom (video-ure). Učitelji bodo glede na naravo predmeta in snovi od 25 % do 50 % ur posameznega predmeta izvedli kot video-ure, ostalo pa preko usmerjenih nalog in navodil za samostojno delo učencev. Vsak učenec bo imel do 2 video-uri pouka na dan, učenci razredne stopnje tudi manj, saj je taka oblika pouka zanje zelo zahtevna. Učitelji prvega triletja in prilagojenega programa bodo uporabljali tudi druge načine komunikacije s starši in učenci, kar vam bodo podrobneje razložili na roditeljskih sestankih.

Učenci naj dosledno upoštevajo urnik video-ur in naj sproti opravljajo delo, ki jim ga učitelji dodelijo. Učitelji bodo gradiva nalagali v spletno učilnico na tak način, kot so ga učenci vajeni od pomladnega izobraževanja na daljavo. Povezave do video-ur bodo praviloma objavljene v spletnih učilnicah posameznih predmetov vsaj en dan pred izvedbo.

Učitelji bodo spremljali prisotnost učencev na video-urah in pri samostojnem delu, čemur bodo služili dokazi o samostojnem delu. Odsotnost učencev bodo učitelji beležili v eAsistetnu. Starši boste odsotnost učencev od pouka sproti opravičevali razredniku po e-pošti, tako kot to poteka v času običajnega pouka.

Dodajam nekaj splošnih pravil bontona na vide-urah:
– Učenec naj se prijavi pravočasno (par minut pred začetkom video-ure).
– Čas za klepet je pred začetkom video-ure oziroma ko klepet odobri učitelj, nikakor pa ne takrat, ko poteka pouk in ima besedo učitelj.
– Video-uro lahko snema le učitelj.
– Ko učitelj oz. pozvan učenec govori, imajo ostali učenci izklopljen mikrofon.
– Kamere morajo imeti vklopljeni vsi učenci ves čas video-ure.
– Če želi učenec besedo, dvigne roko.
– V pogovor se učenec vključi, ko ga k besedi povabi učitelj.
– Učenec naj ima kamero tako usmerjeno, da ima za ozadje steno ali pohištvo in da ne bodo »v kadru« drugi člani njegovega gospodinjstva.
– Med video-uro učenec upošteva pravila lepega vedenja, tako kot pri rednem pouku (ne pije, malica, crklja hišnih ljubljenčkov …).

Individualna komunikacija med učitelji in posameznimi učenci ter starši bo potekala preko elektronske pošte. Učitelji se bodo potrudili, da bi odgovorili tekom delavnika še isti dan, vsekakor pa v roku 24 ur od prejema sporočila.

Učenke in učenci naj uporabljajo izključno šolski elektronski naslov, ki jim je bil dodeljen (ime.priimek@os-ajdovscina.si).

Za učence, ki imajo individualno učno pomoč, se bo le-ta izvajala s svetovalnimi delavkami v glavnem preko video-povezave in sicer izven časa, ko bodo potekale video-ure za reden pouk. Učitelja-mentorja bodo imeli tudi učenci, ki so bili spomladi pri pouku na daljavo slabše odzivni in učenci, za katere smo zaznali v letošnjem šolskem letu, da imajo težave. Učitelj-mentor bo s temi učenci dnevno v stiku preko video-povezave ali preko telefona.

Izobraževanje na daljavo je naporno in zahteva od učenca veliko samodiscipline. Naslednji teden bo večina staršev dopoldne v svoji službi in bodo učenci sami doma. Opozorite jih, da naslednji teden niso več počitnice in da morajo delati za šolo vsak dan od 8. ure dalje, kot da bi potekal pouk v šoli. Po izkušnjah iz tedna pred počitnicami lahko pričakujemo težave s spletnimi učilnicami, saj bodo tokrat v spletnih učilnicah vsi slovenski učenci in dijaki. Naj vam in vašim otrokom to ne vzame volje. Če v ponedeljek ob 8. uri spletna učilnica ne bo dostopna, naj otrok počne pa kaj drugega, kar je povezano s šolo (pripravi svoj delovni kotiček, bere, si sam izmisli nalogo, ki jo lahko reši …), pregleda elektronsko pošto in kasneje spet poskusi vstopiti v spletno učilnico.

Ker ne vemo, koliko časa bo potekal pouk na daljavo, naj ga učenci jemljejo resno. Spomladi nas je izobraževanje na daljavo presenetilo, tokrat pa smo na ta način dela pripravljali učence, zato izgovorov za ne-delo ni več. Osnovna šola je temelj za vse nadaljnje izobraževanje in samo z resnim delom bodo lahko učenci uspešni. Verjamemo, da nas boste v teh prizadevanjih starši podprli, saj bomo skupaj lažje dosegli ta cilj.

Za pomoč pri pouku na daljavo so vam najprej na voljo razredniki in ostali učitelji, če pa potrebujete pomoč tehnične narave (npr. dostop do e-pošte ali spletnih učilnic otroka) vam lahko pomagata tudi računalnikarja Jonathan Krapež (jonathan. krapez@os-ajdovscina.si) in Matjaž Simonič (matjaz.simonic@os-ajdovscina.si). Elektronski naslovi vseh ostalih delavcev šole so objavljeni na strani “Elektronski naslovi vseh strokovnih delavcev šole v šolskem letu 2020/21“.

Delovni čas šole bo v času pouka na daljavo kot običajno, torej vsak delavnik od 7. do 15. ure, uradne ure pa od 10. do 14. ure. V šoli bom prisotna jaz ali katera od mojih pomočnic ter računovodkinje, učitelji pa bodo večinoma delali od doma, zato boste najlažje vzpostavili kontakt z njimi preko e-pošte.

Vsi upamo in si želimo, da bo ta pouk na daljavo res samo začasen. Z mislijo, da se čim prej vsi srečamo v šolskih klopeh, vas v imenu vseh sodelavk in sodelavcev lepo pozdravljam.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost