ŠOLSKA PREHRANA – REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Pri oblikovanju jedilnikov za šolsko prehrano se držimo smernic zdravega prehranjevanja, da v čim večji možni meri ustrezajo standardom zdrave prehrane. Glede ustreznosti imamo nadzor s strani pristojnih iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede na obvezujoče smernice zdravega prehranjevanja se v jedilniku trudimo dajati prednost:
– sadju, zelenjavi (v največji možni meri iz lokalne pridelave)
– kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. kruh iz črne, ržene, ovsene ali druge vrste polnovredne moke, pogosto tudi ekološke pridelave),
– kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. puranja prsa, kuhan pršut, torej mesnim izdelkom z vidno strukturo mesa; ekološkemu mleku in mlečnim izdelkom),
– pijačam, kot so voda, nesladkan ali manj sladkan čaj in sok s 100 % sadnim deležem, ki je razredčen z vodo.

Trudimo se dajati prednost lokalnim ponudnikom, vendar smo kot javni zavod omejeni tudi z javnim razpisom, preko katerega smo dolžni v večjem deležu naročati živila. Vedno pa težimo h kvaliteti živil, saj v nasprotnem primeru živilo dobaviteljem zavrnemo – izvedemo reklamacijo.

Analiza ankete je pokazala precej podobne rezultate kot ankete preteklih let. Velik delež učencev si še vedno želi energijsko gostih živil, kot je na primer hrenovka, kosmiči… Glede na prehranski okus otrok se je pri pripravi obrokov težko popolnoma izogniti tem energijsko gostim živilom, ki imajo največkrat visok delež maščob in sladkorja, lahko pa poskrbimo, da so ta živila na jedilniku samo občasno in v kombinaciji s sadjem ali zelenjavo. Nemogoče je upoštevati tudi želje prav vsakega posameznika, saj so le-te pogosto medsebojno izključujoče. Na osnovi odgovorov ugotavljamo, da velik delež učencev tudi za zajtrk in malico doma prepogosto posega po sladkih jedeh in pijačah.

Razočarani smo nad odzivom staršev, saj je anketni vprašalnik izpolnjevalo pri večini vprašanj le 2,5 % staršev (17 staršev od 670 učencev). Iz obdelave ankete je razvidno, da je ocena šolskega jedilnika za malico glede na ustreznost načelom zdrave prehrane šolsko malico nižja v primerjavi s prejšnjimi leti. Kar je za nas presenečanje, saj se količina in kvaliteta malice v tem času ni bistveno spreminjala. Žal smo po rezultatih ugotovili, da anketiranci ne poznajo jedilnika, saj so na vprašanje Kako spremljate šolske jedilnike, v več kot 40 % odgovorili, da jedilnika ne poznajo, vsi ostali pa vprašajo otroka. Starši lahko dostopajo do jedilnika na spletni strani šole ali na oglasni deski šole oziroma v jedilnici.

Tudi na očitek, citiramo »malo večje količine, ker če otrok ne kosi in ima 6-7 ur je premalo«, moramo povedati, da šolska malica energijsko in hranilno ustreza normativom, ki priporočajo, da malica pokrije 10 – 15% celodnevnega energijskega vnosa. Malica pa vsekakor ne mora biti nadomestek za izpuščeni zajtrk oziroma kosilo. Učenci imajo po šolski malici možnost v jedilnici dobiti dodatno hrano – vedno je na voljo kruh in pijača, največkrat pa še sadje in viški hrane od malice. Kruh in sadje (tudi od šolske sheme) koristijo učenci pogosto tudi v času kosila, po pouku, pa čeprav za to ni dodatnega plačila s strani staršev.

Komentirati moramo tudi mnenje enega starša, ki je podal naslednje sporočilo »nadzor nad malico, vsak otrok naj dobi svojo malco zapakirano, kontrola nad kvaliteto, kontrola nad količino, tudi kakšen sok jim ne bi škodil, kontrola nad higieno v učilnicah, razporediti malico tako, da bi vsi otroci pojedli v šolski jedilnici, kar naj bi zahtevala tudi vzgoja, tudi doma ne jemo tam, kjer smo prej delali, ne glejte samo na ceno, starši smo tudi pripravljeni več plačati za kvaliteto in kvantiteto«. Cena malice je določena s strani države in je mi sami ne moremo spreminjati. Trudimo pa se za to ceno zagotavljati najboljšo kvaliteto hrane. Glede na svetovno problematiko z odpadki in trud, da bi zmanjševali količino embalaže, se tudi v šoli trudimo in težimo z zmanjševanju embalaže in tako odpadkov. Manj porcijsko pakiranih izdelkov in posledično manj embalaže nikakor ne pomeni večje higiensko tveganje. Jedilnica, ki smo jo dobili z novo šolo ima 100 sedežev. Torej za našo šolo, ki ima čez 600 učencev, bi zelo težko uredili, da bi se lahko zvrstili v jedilnici za malico vsi učenci. V jedilnici malicajo učenci, ki pridejo od športne, likovne umetnosti oziroma določenih dni dejavnosti. Večinoma učenci malicajo v razredih. V tem vidimo tudi prednost, saj malicajo v manjšem prostoru s sošolci, kjer ni hrupa in možnosti prerivanja. Med malico imajo zagotovljeno dežurstvo učitelja, ki poskrbi za vzdrževanje kulture prehranjevanja. Dežurstvo je bolj obvladljivo, saj učitelj, ki dežura, učence pozna. Učenec ve, kje bo med malico sedel in si mizo lahko pokrije s papirnatim prtičkom.

Vsekakor se bomo še naprej trudili oblikovati jedilnike za šolsko prehrano, da bomo zadovoljili željam večine učencev ob čim večjem možnem upoštevanju smernic zdravega prehranjevanja.

Rezultate obeh anketnih vprašalnikov so bili predstavljeni tudi članom sveta šole. Rezultati so v prilogi.

Pripravila vodja šolske prehrane
Tanja Čermelj

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost