OP ART KOCKE, Likovno snovanje 1

OPTIČNE ILUZIJE – VIDNE PREVARE

Op umetniška dela so abstraktna in dajejo gledalcu vtis gibanja, skritih slik, utripajočih in vibrirajočih vzorcev, vtis upogibanja …

Ustvarjanje vidnih prevar imenujemo Op art ali optična umetnost.

Učenke likovnega snovanja so na tak način porisale plašč kocke.

Naslednji teden se v šolske klopi vračate še vsi ostali učenci

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Obveščam vas, da se bo naslednji teden zaključil pouk na daljavo za vse učence šole in da bo potekalo vračanje tistih učencev, ki so se ta teden še šolali doma, po tem zaporedju:
– v ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo v šolo še učenci 4. in 5. razreda,
– v sredo, 3. 6. 2020, se v šolo vrnejo še vsi ostali učenci (torej še 6., 7. in 8. razred).
Učenci z učnimi težavami, ki obiskujejo 6., 7. ali 8. razred, bodo v ponedeljek in torek imeli še dopolnilni pouk. Navodila z urnikom bodo dobili po e-pošti.

Naslednji teden bomo organizirali pouk v glavnem tako, kot je potekal pred karanteno. Zaradi obstoječe možnosti okužbe s COVID-19 in na podlagi priporočil NIJZ bodo potrebni še vedno določeni ukrepi, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
2. V situacijah, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m, uporabite obrazne maske.
3. Redno si umivajte roke z vodo in milom ter dosledno upoštevajte pravila higiene kašlja.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).
3. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
4. Garderobnih omaric ne boste uporabljali, zato se boste preobuli v copate v učilnici. V garderobne omarice tudi ne boste odlagali učnih pripomočkov.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo.

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
VSI učenci, ki boste v naslednjem tednu prvič prišli v šolo po obdobju pouka na daljavo, morate prinesti s sabo PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da ste zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo boste pred vhodom v šolo oddali dežurnemu osebju šole.  V kolikor izjave starši ne želite podpisati oz. je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec še danes do 20. ure v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Če je kateri od učencev v rizični skupini zaradi bolezni, ki je navedena na Seznamu omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo in se pouka ne more udeležiti, starši izpolnite Izjavo, da otrok ne more obiskovati pouka, ker je sam ali njegov družinski član v rizični skupini. Izjavo z dokazili starši oddate ali pošljete po e-pošti ravnateljici.

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici. Oddelki 8. in 9. razreda se bodo delili v skupine pri MAT, TJA in SLO, a bodo v točno določenih učilnicah, ki jih bodo uporabljali samo ob delitvah.
2. Igral na igrišču pred prvimi razredi se do nadaljnjega ne bo uporabljalo.
3. Vsi učenci boste malicali v učilnicah in boste v učilnicah ostali tudi med odmorom. Po malico ne bodo hodili dežurni učenci, ampak bodo malico pripeljale kuharice do vrat učilnice.
4. Pouk športa bo lahko potekal v telovadnici, a učenci ne boste smeli uporabljati garderob, zato pridite primerno oblečeni že v šolo.

RAZPOREDITEV V UČILNICE

RAZRED UČILNICA
6. a U08
6. b U07
6. c U14
7. a U10
7. b U15
7. c U05
8. a   in    8/1 U20
                 8/2 U17
8. b   in    8/3 U19
                 8/4 U11
9. a  in     9/1 U16
                 9/2 U18
9. b  in     9/3 U12
                 9/4 U21
9. c  in     9/5 U13

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti potekajo v tistih učilnicah in po takem urniku, kot je to bilo pred uvedbo karantene.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.
4. Učenci, ki ste bili vključeni v podaljšano bivanje pred uvedbo karantene, boste vanj vključeni tudi naslednji teden. Če starši želite, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišite v beležko. Prav tako napišite otroku v beležko uro, ob kateri ga boste čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne boste smeli vstopiti.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo enaki kot pred karanteno (pred 18. 3. 2020). Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

ŠOLSKA PREHRANA
Za vse učence, ki so bili na prehrano prijavljeni pred karanteno (pred 18. 3. 2020), štejemo, da so prijavljeni tudi z naslednjim tednom in sicer z dnem, ko mora njihov razred priti v šolo. Odjave malic in kosil sporočate starši enako kot pred karanteno.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatku hišnega reda.

Lep pozdrav,

Irena Kodele Krašna
Ravnateljica

Tehniški dan: obdelava materialov

Čeprav teče delo na daljavo, moramo svoje dolžnosti opraviti.

Tako smo imeli petošolci tehniški dan, kjer smo spoznali obdelavo materialov. Težje je bilo, ker nismo imeli na razpolago vseh orodij, a delo smo uspešno opravili.

Izdelali smo termovko.

Naše delo, si oglejte na fotografijah:

 

Kulturni dan: baletna predstava za otroke: Picko in Packo

V petem razredu smo imeli načrtovan obisk Opere in baleta v Ljubljani, kjer bi si ogledali baletno predstavo Picko in Packo. Ker je še vedno potekalo delo na daljavo, nam je organizator omogočil ogled predstave na daljavo.

Vtisi učencev:

»Meni ste s to predstavo polepšali dan.«

»Bila sem malo žalostna, saj si še nikoli nisem ogledala pravega baleta (v živo). V prvem razredu sem bila bolna, v drugem je bila prometna nesreča in smo obtičali v koloni in zdaj je ta korona.«

»Zelo sem užival.«

»Bilo je kratko in nagajivo, a hkrati tudi zabavno.«

 

In kaj menijo o temi, ustvarjalcih in sploh baletu?

Picko in Packo v odraščanju nista imela nobene olike, nagajala sta vsem ljudem okoli sebe, odnos do drugih ljudi je bil grozen ker sta se do njih obnašala zelo grdo in ne olikano, šla sta čez vse meje. Morala bi se obnašati bolj kulturno do drugih ljudi.

Meni je ta balet bil še posebej všeč zaradi gibov, ki sta jih izvajala Picko Packo ter drugi ljudje v tem mestu.

Ko so skakali, hiteli naokoli… To mi je bilo še posebej všeč.

Zelo so se potrudili.

Odraščanje je čas med otroštvom in mladostništvom, ko zganjaš vragolije in ne veš kje so meje nagajivosti in nesramnosti do drugih ljudi in živali.  Zaradi tega včasih tudi nastradaš.

 

O baletni umetnosti:

Baletna umetnost je naučeno lepo in mirno gibanje – ples ob glasbi.

Ker sta bila Picko in Packo otroka, se jima je še nekako oprostilo, ker sta delala takšne barabije. Seveda sta se na koncu poboljšala. Verjetno ta predstava predstavlja to odraščanje otroka. Najprej sta bila nagajiva otroka, ki sta nenehno uganjala norčije, a na koncu sta ugotovila, da to ni prav, sta »odrasla«.

Ta predstava mi je bila zelo všeč zato, ker so imeli veliko značilnih baletnih gibov. Koreografija se mi na prvi pogled ni zdela zapletena ali natančna. A ko sem že nekaj časa gledala sem ugotovila, da je bila zelo zapletena. Bilo je veliko gibov in korakov, ki so se izvajali v paru. To mi je bilo najbolj všeč.

Koreografija in režija: Torsten Hanndler

Kostumografija: Hannelore wedemeyer

Glasba: Gisbert Nather

Vsi ustvarjalci ima imajo tuja imena, razen plesalci. Vsi plesalci so verjetno poklicni plesalci, saj so kokoši plesale v pravih baletnih čevljih, v »špičkah«.

 Neža, Liam in Ariana, 5.b

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni.

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje.

Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Izdelava glasbila – lončeni bas

Četrtošolci so doma izdelali lončeni bas, ljudsko glasbilo, ki v starih časih ni smel manjkati pri plesu, koledovanju, pustu, kolinah in drugih prazničnih priložnostih in je bil razširjen po vsej Sloveniji. V starih časih so za izdelavo glasbila uporabili svinjski mehur, ki so ga napeli čez odprtino lončenega lonca, sredi katere stoji paličica.
Četrtošolci so uporabili novejše materiale, ki jih najdemo v vsakem domu: kozarec za vlaganje, paličico in balon (nekateri so uporabili plastične rokavice).
Nastali so čudoviti izdelki. Nekaj učencev se je opogumilo in na svoj lončeni bas tudi zaigralo.
Dostopnost