PRVI ŠOLSKI DAN PRVOŠOLCEV

Prvošolci so se skupaj s svojimi starši zbrali na dvorišču pred našo šolo. Pevski zbor skupine tretješolcev jih je sprejel s šolsko himno. Po nagovoru ravnateljice so učenci spremljali kratko dramsko igrico, kjer so nastopali žabe in žabci.

Nikoli slabe volje, vedno nasmejan …

S pesmijo se je zaključil program, potem pa so učenci poiskali svoje učiteljice in se odpravili v učilnice.

Spoznali so svoje sošolce in se posladkali s kolačkom. Z rumeno rutico okrog vratu so se vrnili k staršem, ki so jih čakali zunaj. Poslovili smo se in se dogovorili, da se naslednji dan spet vidimo, tokrat s šolskimi torbami na ramenih.

Manj papirja, manj stroškov

Spoštovani starši!

Na začetku vsakega šolskega leta osvežujemo podatke o načinu plačila storitev učencem, saj vam želimo to čim bolj olajšati, hkrati pa tudi zmanjšati nepotrebne stroške.

1. PREJEMANJE E-RAČUNOV NA E-NASLOV

Veliko vas plačuje storitve preko trajnika ali spletne banke, zato sta račun in položnica v papirnati obliki postala nepotrebno tratenje papirja in strošek, namesto katerega bi raje kupili kak učni pripomoček za učence.

Z namenom postopnega prehoda na brezpapirno poslovanje vam ponujamo možnost prejemanja e-računov na vaš elektronski naslov. V primeru, da ne želite več prejemati računov v papirni obliki, vas prosimo, da izpolnite vlogo in jo pošljete po pošti na naslov: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina ali na e-naslov: racunovodstvo@os-ajdovscina.si. Vlogo lahko odda tudi vaš otrok svojemu razredniku. Upamo, da se vas bo za ta način prejemanja računov odločilo čim več in zahvaljujemo se vsem, ki ste se za to obliko že odločili.

Vloga za prejemanje e-računov (v PDF) na e-naslov: pdf oblika vloge, word oblika vloge

Opozorilo:
V primeru, da imate združen UPN obrazec/trajnik za več otrok, boste sedaj prejemali račune za vsakega otroka posebej, saj ESlog e-računov ne podpira združenih UPN obrazcev.

Postopek:
1. Izpolnjeno “Vlogo za prejemanje e-računov (v PDF) na e-naslov” pošljete po pošti na naslov: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina ali na e-naslov: racunovodstvo@os-ajdovscina.si.
2. Na naveden e-naslov boste, s strani MF Uprave RS za javna plačila, prejeli zahtevo za potrditev vključitve v ESlog e-računov. Po opravljeni potrditvi pa še dodatno potrditveno e-pošto, da je e-prijava uspela. S tem je postopek končan in z naslednjim mesecem boste, namesto računa v papirni obliki, prejeli e-račun v PDF obliki na vaš e-naslov.

2. VLOGA ZA DIREKTNO OBREMENITEV (“TRAJNIK”)

Plačilna storitev direktna obremenitev (t. i. trajnik) vam omogoča enostavno samodejno plačevanje računov. S soglasjem za direktno obremenitev pooblastite šolo, da prek banke mesečno neposredno obremeni vaš tekoči račun v višini zneska izdanega računa.

Vloga za direktno bremenitev (t. i. trajnik): pdf oblika vloge, excel oblika vloge

3. VLOGA ZA ZDRUŽENO DIREKTNO OBREMENITEV (“ZDRUŽEN TRAJNIK”)

V kolikor ne želite prejemati e-računa na svoj elektronski naslov in še naprej želite prejemati račun in položnice v tiskani obliki, a plačujete preko direktne obremenitve (trajnika) in bi želeli prejemati en račun za vse otroke, ki obiskujejo našo šolo, lahko oddate vlogo za združen trajnik.

Vloga za združeno direktno obremenitev: pdf oblika vloge, word oblika vloge

POHOD NA ČAVEN – prvi športni dan za petošolce

Tudi letos smo izvedli pohod na Čaven.

Zaradi prisotnosti koronavirusa, smo se držali priporočil in navodil NIJZ: V avtobusu smo imeli maske in pazili na medsebojno razdaljo, a smo se kljub temu veselili pohoda.

Zbrali smo se pred šolo, razdelili malico in pregledali ustrezno planinsko opremo.
Izpred šole smo se z avtobusom odpeljali preko Cola na Predmejo, kjer smo razložili potek pohoda in pravila varne hoje v hribe ter začeli naš pohod do koče Antona Bavčerja na Čavnu.

Letošnji vodja pohoda je bil Lukasov dedek, ostali odrasli pa smo poskrbeli za varnost otrok. Staršev in starih staršev je bilo letos manj.

Med potjo smo se večkrat ustavili, da smo si nabrali novih moči za vzpon.

Na razgledni točki »Beverci«, smo občudovali planoto Gora, Vipavsko dolino, vipavske griče, Kras in morje.

Pri koči smo pomalicali in se na travniku pred njo še malo poigrali, nato pa odšli proti domu po cesti mimo vodovodnega zajetja. Na glavni cesti Predmeja – Lokve nas je počakal avtobus in nas pripeljal nazaj v Ajdovščino.

Uživali smo toplem, sončnem dnevu in žal bi nam bilo, da tega ne bi izvedli.

Vodja športnega dne: Marjetica Stopar

NPZ 2021

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

MIZŠ je 1.  9. 2020 objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za naše učence bo tretji predmet ŠPORT.

Datumi preverjanja:

  1. razred:

slovenščina: torek, 4. 5. 2021

matematika: četrtek, 6. 5. 2021

angleščina: ponedeljek, 10. 5. 2021

 

  1. razred:

slovenščina: torek, 4. 5. 2021

matematika: četrtek, 6. 5. 2021

šport: ponedeljek, 10. 5. 2021

Prvi šolski dan

Dragi učenci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo jutri, 1. septembra 2020, pričeli s poukom od 2. do 9. razreda ob 8.00 uri, končali pa bomo ob 12.25 (po peti šolski uri).

Na začetek pouka na dvorišču pred glavnimi šolskimi vrati počakate le učenci 6. razreda. Učenci ostalih razredov greste v svoje učilnice.

Učenci 2. in 3. razreda prinesite s seboj vse šolske potrebščine, učenci 4. in 5. razreda prinesite s sabo potrebščine za slovenščino in matematiko, učenci od 6. do 9. razreda pa le tiste, ki jih boste potrebovali glede na URNIK.

Učenci 2. do 6. razreda boste imeli prve tri ure razredno uro, učenci 7. do 9. razreda pa boste imeli razredno uro le prvo in drugo uro.

Malica in kosilo bosta organizirana za tiste učence, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano. Tisti, ki ste se prijavili na kosilo, ga pravočasno odjavite, če prvi dan ne boste kosili.

Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo, podaljšano bivanje pa bo urejeno do 16.30 ure.

Prihod avtobusov bo potekal po ustaljenem voznem redu, prav tako prevoz s kombijem za učence prilagojenega programa. Odvozi učencev z avtobusi bodo v vse smeri ob 12.30, za učence OPP NIS pa po ustaljenem urniku.

Sprejem prvošolcev bo v Lokavcu ob 9.00 (na dvorišču pred šolo v Lokavcu), na matični šoli pa ob 10. uri (na dvorišču pred matično šolo).

Se vidimo jutri!!

Zaposleni OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah

V šolskem letu 2020/2021 bomo na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah izvajali aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti.

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 5. razreda in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okolijskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Poleg sodelovanja v igri, ki spodbuja osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom), vse šole spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v šole, sodelovanje z občinami pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, ipd.).

Aktivnosti projekta se bodo izvajale od septembra 2020 in se bodo končale v juniju 2021. V tem času so načrtovane 3 izvedbe igre Gremo peš s kokoško Rozi.

V projektnem timu je 23 strokovnih delavcev iz razredne stopnje in prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Koordinator projekta je Janet Čufer (janet.cufer@os-ajdovscina.si).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V torek, 1. 9. 2020, bo šola spet odprla svoja vrata!

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V torek, 1. 9. 2020, se bo začelo novo šolsko leto in vanj bomo vsi vstopili z upanjem, da bo pouk potekal čim bolj “normalno”. Na žalost pa tako, kot je bilo pred karanteno, vseeno ne bo. Pouk bo potekal po modelu B-OŠ, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci.

V šolo lahko pridejo le zdravi otroci.

Starše prosimo, da pred napotitvijo otroka v šolo upoštevajo naslednje:
– v zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2,
– otroku ni bila odrejena karantena,
– v zadnjih 14 dneh nobenemu članu vašega gospodinjstva ni zdravnik ali epidemiološka služba priporočila samoizolacije.
Če se pri otroku pojavijo znaki okužbe (povezava do podrobnejšega opisa) ali je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
2. Prvi teden pouka je po trenutnih priporočilih NIJZ za vse učence od 6. leta starosti dalje priporočeno nošenje obraznih mask v prostorih izven učilnice. Obrazne maske morajo nositi starši in drugi morebitni obiskovalci šole.
3. Redno si umivajte roke z vodo in milom ter dosledno upoštevajte pravila higiene kašlja.
4. Otroci naj omejijo stike s starejšimi (npr. starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.
5. V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužb s SARS-CoV-2, se o tem posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

PRIHOD V ŠOLO PRVI ŠOLSKI DAN
1. V šolo pridete učenci od 2. do 9. razreda med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Učenci prvega triletja in OPP NIS vstopate v šolo skozi stranski vhod (pri prvi triadi), ostali učenci pa skozi glavni vhod.
3. Pred vstopom v šolo si boste razkužili roke in nato odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
4. V šolo vstopajte posamezno in upoštevajte medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe). 
5. Garderobnih omaric prvi šolski dan še ne boste uporabljali, kasneje pa jih boste lahko uporabljali v skladu s priporočili NIJZ. Podrobnejša navodila boste dobili prvo šolsko uro.
6. Sprejem prvošolcev bo v podružnici Lokavec ob 9. uri, v matični šoli pa za oba programa ob 10. uri. Podrobnejše informacije o sprejemu prvošolcev bomo objavili v ponedeljek.

Staršem prvi šolski dan vstop v šolo ne bo dovoljen. Mlajšim učencem bodo do učilnic pomagali dežurni učitelji. Kasneje boste starši lahko vstopali v šolsko stavbo le za v naprej dogovorjene sestanke ob upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19 (obrazne maske, razkuževanje rok).

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici. Oddelki 8. in 9. razreda se bodo delili v skupine pri MAT, TJA in SLO, a bodo v točno določenih učilnicah, ki jih bodo uporabljali samo ob delitvah. Pouk tehnike za učence 6., 7. in 8. razreda bo potekal v učilnici tehnike.
2. Vsi učenci boste malicali v učilnicah in v učilnicah boste ostali tudi med odmori.
3. Učilnice boste zapustili med glavnim odmorom za rekreacijo na prostem le v spremstvu učitelja in to po v naprej določenem razporedu. Rekreacija bo potekala za vsak oddelek na določenem delu igrišča oz. dvorišča, da tudi na površinah ob šoli ne bo prihajalo do mešanja skupin.
3. Po malico boste odhajali dežurni učenci v šolsko jedilnico in tja boste tudi odnesli posodo po malici.
4. Pouk športa bo potekal v telovadnici.

RAZPOREDITEV V UČILNICE

ODDELEK OZ. SKUPINA
UČILNICA
6. a U07
6. b U19
6. c U11
6. d U08
7. a U18
7. b U13
7. c U12
8. a in 8/1 U21
8/2 U09 in U17
8/3 U20
8. b in 8/4 U10
8. c in 8/5 U16
9. a in 9/1 U14
9/2 U09
9. b in 9/3 U15
9/4 U17

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti potekajo po urniku.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus v za to namenjeni učilnici.
4. Če starši želite, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišite v beležko. Prav tako napišite otroku v beležko uro, ob kateri ga boste čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne boste smeli vstopiti.

ŠOLSKA PREHRANA
1. Vsi učenci, ki ste prijavljeni na malico in kosilo, boste malico in kosilo prejeli tudi prvi šolski dan. Odjave malic sporočate starši po telefonu ali e-pošti na tajništvo šole, odjave kosil pa v Srednjo šolo Vena Pilona.
2. Učenci 1., 2., 3., 7., 8. in 9. razreda ter učenci OPP NIS boste kosili v šolski jedilnici.
Učenci 4., 5. in 6. razreda boste kosili v jedilnici Srednje šole Veno Pilon, kamor boste odšli v spremstvu učitelja. Podrobnejša navodila boste dobili prvi šolski dan.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo v ponedeljek, 31. 8. 2020, objavljeni na spletni strani šole. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Pred vstopom na avtoubus si morate obvezno razkužiti roke. Vsak učenec vozač sedi na svojem sedežu in je pripet z varnostnim pasom.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatku hišnega reda.

RODITELJSKI SESTANKI
Prvi roditeljski sestanek bo potekal za vse oddelke v avli šole ob upoštevanju varnostnih in higienskih priporočil NIJZ.

Razpored roditeljskih sestankov po oddelkih:

ODDELEK DATUM URA
1. a
1. b
1. c
31. 8. 2020 18.00
v matični učilnici oddelka
2. a 2. 9. 2020 17.00
2. b 2. 9. 2020 18.00
2. c 2. 9. 2020 19.00
3. a 3. 9. 2020 17.00
3. b 3. 9. 2020 18.00
3. c 3. 9. 2020 19.00
4. a 8. 9. 2020 17.00
4. b 8. 9. 2020 18.00
4. c 8. 9. 2020 19.00
5. a 9. 9. 2020 17.00
5. b 9. 9. 2020 18.00
5. c 9. 9. 2020 19.00
6. a 4. 9. 2020 19.00
6. b 10. 9. 2020 17.00
6. c 10. 9. 2020 18.00
6. d 10. 9. 2020 19.00
7. a 7. 9. 2020 17.00
7. b 7. 9. 2020 18.00
7. c 7. 9. 2020 19.00
8. a 14. 9. 2020 17.00
8. b 14. 9. 2020 18.00
8. c 14. 9. 2020 19.00
9. a 4. 9. 2020 17.00
9. b 4. 9. 2020 18.00
1.,2. OPP NIS 31. 8. 2020 10.00
3. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
4.,5.,6. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
7.,8. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30
9.,10., 11. OPP NIS 8. 9. 2020 16.30

 

Želim vam lep vikend in se vidimo naslednji teden!

 

Irena Kodele Krašna
Ravnateljica

Novo šolsko leto je pred vrati

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Poletje se počasi poslavlja in začetek novega šolskega leta se hitro bliža. Nekatere že zanima, s katerimi sošolci boste v novem šolskem letu sedli v šolske klopi in kdo bo vaš razrednik oz. razredničarka.

Razredniki v šolskem letu 2020/21 bodo:

1. A Tatjana Lipušček, 2. učitelj v 1. razredu Keti Bratina
1. B Mateja Vuga, 2. učitelj v 1. razredu Keti Bratina
1. C Tina Vižintin, 2. učitelj v 1. razredu Vanesa Pev Stibilj

2. A Tina Šušmelj
2. B Maja Bitežnik
2. C Tatjana Leskovec Sever

3. A Tina Marc
3. B Saša Kravos
3. C Kristina Angelov Troha, sorazredničarka Barbara Trošt

4. A Lilijana Rijavec
4. B Karolina Kobal (učenci, ki so bili lani 3. c)
4. C Anita Gaberšček (učenci, ki so bili lani 3. b)

5. A Primož Zgonik
5. B Tea Ličen
5. C Marjetica Stopar

6. A Nataša Rupnik
6. B Nataša Kolaković
6. C Alenka Fakin
6. D Peter Avbar

7. A Sandra Peršin Nemec
7. B Eva Pellegrini Mitič, sorazredničarka Savina Božič
7. C Katja Furlan

8. A Katja Leban
8. B Sašo Žigon, sorazredničarka Darja Vidmar
8. C Tanja Čermelj

9. A Petra Kodre
9. B Peter Čermelj

1. L Anja Slejko, 2. učitelj v 1. razredu Neja Harej
2. L Daša Černigoj
3. L Petra Terbižan Slejko
4. L Mara Obed
5. L Mara Obed

1. OPP NIS Darja Benčina, Janet Čufer
2. OPP NIS Darja Benčina, Janet Čufer
3. OPP NIS Darja Benčina, Janet Čufer
4. OPP NIS Lara Bizjak, Nika Obed
5. OPP NIS Lara Bizjak, Nika Obed
6. OPP NIS Lara Bizjak, Nika Obed
7. OPP NIS Klara Slokar, Nika Kos
8. OPP NIS Klara Slokar, Nika Kos
9. OPP NIS Damjana Urh
10. OPP NIS Damjana Urh
11. OPP NIS Damjana Urh

Na novo smo oblikovali le oddelke prvega in šestega razreda. Obvestilo o tem, v katerem oddelku 1. razreda je vaš otrok, boste dobili po pošti. Starši učencev 6. razreda boste obvestilo prejeli po e-pošti.

Pri oblikovanju oddelkov smo poleg strokovnih kriterijev upoštevali tudi sosedske in prijateljske vezi učencev. Spoštovani starši, če menite, da smo kako pomembno dejstvo spregledali in se ne strinjate z razporeditvijo vašega otroka, vas prosimo, da oddate morebitne pripombe v pisni obliki in z utemeljeno obrazložitvijo. Obravnavali bomo vse pripombe, ki bodo prispele v tajništvo šole do petka, 28. avgusta 2020, do 12. ure.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vam želim lep preostanek počitnic!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Razmigajmo se in ustvarimo nekaj lepega

V zadnjem tednu pred šolo, od 24. 8. do 28. 8. 2020, vabimo otroke v Hišo mladih v Ajdovščini na športno-ustvarjalne delavnice z naslovom »Razmigajmo se in ustvarimo nekaj lepega«.

Potekale bodo vsak dan od 8.00 do 13.00. Jutranje ure bomo izkoristili za športne dejavnosti, sledilo bo pa ustvarjanje ter skupne igre. Imeli bomo tudi čas za malico, na voljo bosta sok ali voda in prigrizek.

Na voljo je 20 prostih mest, otroci se lahko udeležijo le enega ali vseh dni delavnic.

Prijave zbiramo do petka, 21. 8., preko spletne prijavnice.

Dejavnosti pripravlja Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina v sodelovanju s OŠ Danila Lokarja (preko projekta Popestrimo šolo).

Spodaj pa si lahko ogledate še nekaj utrinkov z junijskih delavnic.

Dostopnost