Select Page

Votla in polna plastika

Medalje in pokali so v družbi uveljavljeni kot simbol za izkazovanje časti, kot neke vrste poklon posamezniku ali skupini ljudi za njegov/njihov trud in dosežke.

Razmisli, kdo si po tvojem mnenju zasluži pokal:

  • So to tvoji starši, ki vsak dan skrbijo zate in ti omogočajo, da se izobražuješ, nudijo ti varen dom, izkazujejo ti ljubezen itd.
  • So za pokal zaslužni vsi ljudje, ki so se in se še borijo z virusom in poskušajo zaščititi naša življenja?
  • Je to tvoja babica, ki ti vsak dan skuha kosilo?
  • Učitelji, vodstvo naše šole in drugi zaposleni?
  • Morda sošolec/sošolka, ki zna res lepo igrati na instrument in zato vsak dan več ur vadi?
  • So to športniki, ki zastopajo našo šolo?

Učenci 6-ih razredov so v okviru pouka na daljavo izdelali čudovite pokale. Še posebej ganljiva pa so »skrita sporočila« ljudem, katerim so namenjeni.

 

 

Ni me strah nastopanja

Učenci, ki so si izbrali neobvezni izbirni predmet Šolska produkcija in proslave, so med šolskim letom nastopali ob različnih priložnostih na šoli in v širši lokalni skupnosti. Po nastopih so se z mentorico pogovarjali o dobrih in močnih področjih njihovega nastopa ter analizirali napake in jih postopno odpravili. Do konca šolskega leta so pridobili izkušnje in znanje o obvladovanju odrskega prostora in dogajanju za odrom med proslavami, hkrati so odpravljali tremo pred nastopanjem.
V času pouka na daljavo so se učenci pripravili in posneli deklamacijo ali recitacijo pesmi po lastni izbiri. Posnetke nastopov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.


 

SLOVENSKE UMETNINE, 9. razred

Na družabnih omrežjih se je pojavil izziv, ki so ga poimenovali Med umetnostjo in karanteno (Between Art & Quarantine collection).

Učenci in učenke so si izbrali likovno delo iz Narodne, Moderne ali Pilonove galerije ter ga doma poustvarili. Upoštevali so glavni motiv, domiselno izdelali kostume, sceno ter se postavili v kompozicijo, kot je na originalnem likovnem delu.

Tako postavitev so potem fotografirali.

Nedvomno so nastale izvirne in odlične fotografije.

Predaja ključa 2020

V petek, 5. 6. 2020, je na naši šoli za osmošolce potekala predaja ključa, ki ga je po lanski zmagi eno leto hranil 9. b. Oddelka osmega razreda sta izbrala po tri predstavnike, ki so med seboj tekmovali v različnih aktivnostih.

Najprej so prisluhnili kratkim odsekom 20 skladb, pri čemer so morali prepoznati izvajalca (1 točka) in naslov (1 točka). Nato so se pomerili v znanju o 9. b. Kviz je vseboval 20 vprašanj, na primer: Koliko nas je v razredu, koliko učencev nosi očala, kateri učenci se ukvarjajo z določenimi aktivnostmi ipd. Tretja dejavnost je tekmovalcem ob pravilni in hitri izvedbi prinesla 5 točk. Z zalepljenimi palci na dlani so si morali zavezati vezalke. Vzdušje je bilo zelo napeto. Zadnja aktivnost je  bila polna smeha in zabave. Predstavnikom smo na ušesa poveznili slušalke z zelo glasno glasbo, nato pa so z ustnic učenke 9. b morali v dveh minutah razbrati čim več besed. Vsaka pravilno ugotovljena beseda je zopet prinesla 5 točk.

Končni seštevek točk je razkril zmagovalca – ključ si je priboril 8. b! Čestitke zmagovalcem in 8. a za odlično opravljene naloge. Uradni prevzem ključa bo 15. 6. na valeti.

Zahvala gre vsem sošolcem in sošolkam, ki so pomagali pri organizaciji.

Evelin Bajc, 9. b

OP ART KOCKE, Likovno snovanje 1

OPTIČNE ILUZIJE – VIDNE PREVARE

Op umetniška dela so abstraktna in dajejo gledalcu vtis gibanja, skritih slik, utripajočih in vibrirajočih vzorcev, vtis upogibanja …

Ustvarjanje vidnih prevar imenujemo Op art ali optična umetnost.

Učenke likovnega snovanja so na tak način porisale plašč kocke.

Naslednji teden se v šolske klopi vračate še vsi ostali učenci

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Obveščam vas, da se bo naslednji teden zaključil pouk na daljavo za vse učence šole in da bo potekalo vračanje tistih učencev, ki so se ta teden še šolali doma, po tem zaporedju:
– v ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo v šolo še učenci 4. in 5. razreda,
– v sredo, 3. 6. 2020, se v šolo vrnejo še vsi ostali učenci (torej še 6., 7. in 8. razred).
Učenci z učnimi težavami, ki obiskujejo 6., 7. ali 8. razred, bodo v ponedeljek in torek imeli še dopolnilni pouk. Navodila z urnikom bodo dobili po e-pošti.

Naslednji teden bomo organizirali pouk v glavnem tako, kot je potekal pred karanteno. Zaradi obstoječe možnosti okužbe s COVID-19 in na podlagi priporočil NIJZ bodo potrebni še vedno določeni ukrepi, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
2. V situacijah, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m, uporabite obrazne maske.
3. Redno si umivajte roke z vodo in milom ter dosledno upoštevajte pravila higiene kašlja.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).
3. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
4. Garderobnih omaric ne boste uporabljali, zato se boste preobuli v copate v učilnici. V garderobne omarice tudi ne boste odlagali učnih pripomočkov.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo.

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
VSI učenci, ki boste v naslednjem tednu prvič prišli v šolo po obdobju pouka na daljavo, morate prinesti s sabo PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da ste zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo boste pred vhodom v šolo oddali dežurnemu osebju šole.  V kolikor izjave starši ne želite podpisati oz. je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec še danes do 20. ure v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Če je kateri od učencev v rizični skupini zaradi bolezni, ki je navedena na Seznamu omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo in se pouka ne more udeležiti, starši izpolnite Izjavo, da otrok ne more obiskovati pouka, ker je sam ali njegov družinski član v rizični skupini. Izjavo z dokazili starši oddate ali pošljete po e-pošti ravnateljici.

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici. Oddelki 8. in 9. razreda se bodo delili v skupine pri MAT, TJA in SLO, a bodo v točno določenih učilnicah, ki jih bodo uporabljali samo ob delitvah.
2. Igral na igrišču pred prvimi razredi se do nadaljnjega ne bo uporabljalo.
3. Vsi učenci boste malicali v učilnicah in boste v učilnicah ostali tudi med odmorom. Po malico ne bodo hodili dežurni učenci, ampak bodo malico pripeljale kuharice do vrat učilnice.
4. Pouk športa bo lahko potekal v telovadnici, a učenci ne boste smeli uporabljati garderob, zato pridite primerno oblečeni že v šolo.

RAZPOREDITEV V UČILNICE

RAZRED UČILNICA
6. a U08
6. b U07
6. c U14
7. a U10
7. b U15
7. c U05
8. a   in    8/1 U20
                 8/2 U17
8. b   in    8/3 U19
                 8/4 U11
9. a  in     9/1 U16
                 9/2 U18
9. b  in     9/3 U12
                 9/4 U21
9. c  in     9/5 U13

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti potekajo v tistih učilnicah in po takem urniku, kot je to bilo pred uvedbo karantene.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.
4. Učenci, ki ste bili vključeni v podaljšano bivanje pred uvedbo karantene, boste vanj vključeni tudi naslednji teden. Če starši želite, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišite v beležko. Prav tako napišite otroku v beležko uro, ob kateri ga boste čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne boste smeli vstopiti.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo enaki kot pred karanteno (pred 18. 3. 2020). Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

ŠOLSKA PREHRANA
Za vse učence, ki so bili na prehrano prijavljeni pred karanteno (pred 18. 3. 2020), štejemo, da so prijavljeni tudi z naslednjim tednom in sicer z dnem, ko mora njihov razred priti v šolo. Odjave malic in kosil sporočate starši enako kot pred karanteno.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatku hišnega reda.

Lep pozdrav,

Irena Kodele Krašna
Ravnateljica

Tehniški dan: obdelava materialov

Čeprav teče delo na daljavo, moramo svoje dolžnosti opraviti.

Tako smo imeli petošolci tehniški dan, kjer smo spoznali obdelavo materialov. Težje je bilo, ker nismo imeli na razpolago vseh orodij, a delo smo uspešno opravili.

Izdelali smo termovko.

Naše delo, si oglejte na fotografijah: