Skoči na glavno vsebino
Select Page

Načrt dela šolske skupnosti

Predstavniki oddelkov so hitro poprijeli za delo in se v sredo, 2.1.2021 ponovno zbrali na sestanku šolske skupnosti, kjer so skupaj določili načrt dela šolske skupnosti.

Glede na njihove predloge iz prejšnjega srečanja, so se ponovno razdelili v štiri skupine in izdelali načrt in organizacijo dela za naslednja področja:

  • ŠOLSKI ZVONEC,
  • ŠOLSKA PREHRANA,
  • ORGANIZACIJA TURNIRJA,
  • ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI.

Skupnost učencev šole 2021/22

V sredo, 24.11.2021, so se predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda zbrali na prvem sestanku skupnosti učencev šole (SUŠ).

Glavni namen sestanka je bila volitev predsednika šolske skupnosti. Kandidatov je bilo kar precej in sicer so bili: Miha Plahuta, Mina Tudjina Perger, Žan Žvokelj, Gal Vidrih, Tai Blaško, Matija Vrčon in Brin Brecelj.

Po predstavitvi so se učenci skupaj s kandidati razdelili v štiri skupine, kjer so se pogovarjali o spremembah, ki jih želijo na šoli. Po predstaviti le-teh so sledile volitve. Volitve so potekale tajno.

Z največjim številom glasov je predsednica postala Mina Tudjina Perger, mesto podpredsednika pa je dobil lanskoletni predsednik Miha Plahuta.

Učencema iskreno čestitamo in želimo uspešno ter produktivno delo v šolskem letu 2021/22.

Mentorici Urška Čuk in Mateja Simčič

29. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

8. aprila 2019 je v Državnem zboru RS potekalo zasedanje 29. nacionalnega otroškega parlamenta. Po štirih letih aktivnega sodelovanja na šolski, medobčinski in regijski ravni sem bila končno izvoljena tudi za udeležbo na nacionalni ravni.

Zasedanje je bilo razdeljeno na dva dela. Najprej smo v štirih skupinah razpravljali o podtemah letošnje glavne teme »šolstvo in šolski sistem«, potem pa smo se vsi mladi parlamentarci zbrali v glavni parlamentarni dvorani ter povedali svoje ideje, predloge in vse, česar si želimo glede našega šolskega sistema.

Takšna prireditev se mi zdi zelo pomembna, ker verjamem in upam, da so oz. bodo nekatere ideje tudi slišane. Vsaj tako nam je bilo obljubljeno.

Neja Polanc

Več o dogodku si lahko preberete na tej povezavi:

http://www.zpms.si/aktualno/29-nacionalni-otroski-parlament/

29. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

V torek, 19. marca 2019, je v Tolminu potekal 29. regijski otroški parlament, ki sta se ga udeležili tudi dve učenki naše šole. Medtem ko je Neja Polanc zasedla mesto zapisničarke v predsedstvu, je Evelin Bajc, kot poročevalka izpostavila tri primere dobre prakse, ki smo jih izvajali na šolah v občinah Ajdovščina in Vipava: uvedba tematskih razrednih ur s pomočjo svetovalne službe, dnevi dejavnosti ob katerih smo spoznavali življenje odraslih in se tako učili vsakdanjih gospodinjskih opravil, ki se nam kot otrokom oz. mladostnikom zdijo samoumevna, plačevali položnice ter sestavljali oz. popravljali pohištvo in nenazadnje pouk v naravi, ki se ga bomo v prihodnosti tudi na naši šoli trudili večkrat realizirati.

V drugem delu zasedanja so učenci v mešanih skupinah razpravljali o naslednjih temah ter sprejeli navedene sklepe:

DOMAČE NALOGE

SKLEP: Domače naloge naj bodo obvezne, a v manjših količinah, saj vzamejo preveč prostega časa. Njihov namen naj bo utrjevanje in priprava na ocenjevanje.

E-UČBENIKI IN TEHNOLOGIJA PRI POUKU

SKLEP: Učenci naj imajo možnost kombinirane uporabe e-učbenika in tradicionalnega učbenika s čim več možnostmi izražanja lastnega mnenja in pogleda na stvari.

VZGOJNI PREDMETI

SKLEP: V šoli bi moralo biti več ur namenjenih vzgojnim predmetom, ki učijo za življenje. Pri teh predmetih bi tudi morali ohraniti ocene.

ŠOLA V NARAVI

SKLEP: Šola v naravi bi morala potekati vsako leto, saj tu pridobivamo praktične izkušnje, spoznavamo kraje in vrstnike, pouk poteka bolj sproščeno.

UČENJE ZA ŽIVLJENJE

SKLEP: Šola nam ne nudi dovolj praktičnega znanja. Menimo, da bi moralo biti tega učenja več, saj bi nam tako znanje koristilo za kasnejše življenje.

Ob koncu zasedanja so učenci potrdili udeležbo izbranih zastopnikov na 29. nacionalnem otroškem parlamentu, kjer bodo med drugim predlagali, da v naslednjem šolskem letu razpravljamo o temi “naša prihodnost”.

29. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V četrtek, 7. marca 2019, je v sejni sobi občine Ajdovščina potekal 29. medobčinski otroški parlament. Udeležili so se ga mladi parlamentarci iz sedmih osnovnih šol ajdovske in vipavske občine. Našo šolo so zastopali Neja Polanc, Evelin Bajc, Tristan Vrtovec, Aleksander Laketa, Zoja Fras in Aljaž Raspor. Pod njihovim vodstvom so parlamentarci že drugo leto razpravljali o temi »Šolstvo in šolski sistem«. Poleg župana Občine Ajdovščina, g. Tadeja Beočanina, ter podžupanje Občine Vipava, ge. Sonje Lukin, sta učence nagovorili tudi predstavnica Zavoda za šolstvo, ga. Jerneja Bone, ki je spregovorila o temi »učenje učenja« ter predstavnica Zavoda za zaposlovanje, ga. Lučila Hvala, s katero so učenci razpravljali o poklicih prihodnosti in razvoju kariere.

Parlamentarci so ugotovili, da naš šolski sistem ni tako slab in več težav opažajo pri ohranjanju discipline v razredih.  Želijo si pa predvsem več praktičnega pouka, več pouka v naravi, več vsebin, ki bi bile povezane z vsakdanjim življenjem ter takšno organizacijo pouka, ki bi starejšim učencem omogočala več ur pouka pri predmetih, ki so povezani z njihovimi poklicnimi željami.

Ob koncu srečanja so izvolili še predstavnika, ki jih bo 8. aprila zastopal na 29. nacionalnem otroškem parlamentu ter temo, o kateri bi radi razpravljali v naslednjih dveh šolskih letih. Nacionalnega otroškega parlamenta se bo tako udeležila Neja Polanc iz OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in tam predlagala temo »marginalizacija«.

DRUGI SESTANEK SUŠ

V sredo, 6. marca 2019, je na šoli potekal drugi sestanek za predstavnike oddelkov od 4. do 9. razreda. Na sestanku smo govorili o tekočih zadevah na šoli ter učence obvestili o pomembnih datumih v sklopu 29. otroškega parlamenta.

Z učenci smo razpravljali o statusih športnika, šolski malici, o tablicah pri pouku, tematskih razrednih urah, poklicnem usmerjanju, projektu Erasmus+  in drugo. Sklepi in predlogi so bili posredovani učiteljem in vodstvu šole.

Ob zaključku sestanka so mladi parlamentarci predstavnike obvestili še o datumih medobčinskega, regijskega in nacionalnega otroškega parlamenta ter skupaj z njimi poiskali teme, o katerih bi v sklopu otroškega parlamenta razpravljali naslednji dve leti. Odločili so se, da na medobčinskem otroškem parlamentu predlagajo temo »marginalizacija«.

Dostopnost