Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prva zaposlitev 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  

Namen projekta je pomagati mlademu učitelju začetniku, ki še ni dopolnil 30 let in še ni bil zaposlen v vzgojno-izobraževalnem zavodu, do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bodo učitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli.

Cilj projekta

Cilj projekta je povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Trajanje projekta

Projekt traja od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, vanj pa je vključena ena učiteljica začetnica, profesorica športa Špela Bolčina, kateri je mentorica profesorica športa Darja Vidmar.

Učiteljica začetnica je vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z učenci.

Financiranje projekta

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

(Skupno 577 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost