Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolska prehrana

Odjava malice: Odjava, do 8:00 ure za isti dan

Odjava kosila: 05/3664127
odjavaobroka@ss-venopilon.si, do 8:00 ure za isti dan


 

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti ter pozitivne samopodobe. Ker želimo, da se naši učenci dobro počutijo v šoli ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Malico za učence pripravljamo v naši kuhinji. Dežurni učenci jo prinesejo v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Kosilo pripravljajo na Srednji šoli Veno Pilon. Učenci od 7. do 9. razreda kosijo v jedilnici Srednje šole Veno Pilon, učenci od 1. do 6. razreda ter učenci oddelkov s prilagojenim programom pa v jedilnici na matični šoli. Kosilo prejemajo na svoji šoli tudi učenci podružnice Lokavec. Pri kosilu so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje). Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju.

Cena malice in kosila:

  • cena malice znaša 0,90 evra,
  • cena kosila od 1.- 3. razreda je 2,60€ od 4. – 9. razreda je 3,00€.

Subvencija za malico pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Subvencija za kosilo pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na kosilo in imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, iz katere je razvidno, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Za prejemnika subvencije je kosilo brezplačno. V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvencija malice in kosila iz drugih virov Šola lahko subvencionira malice in kosila iz šolskega sklada in iz drugih virov. V ta namen pridobiva sredstva na različne načine: z donacijami, s prispevki sponzorjev, na dobrodelnih prireditvah … Šola določi prejemnike subvencije na podlagi vloge in pridobljenih dokazil, ki jih prinesejo starši v šolo. Postopek uveljavljanja subvencij Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med pristojnim ministrstvom in šolo. V kolikor imate odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niste uveljavljali, vložite novo vlogo na pristojni Center za socialno delo. Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano. Odjava prehrane za določen čas V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo malico za določen čas oz. čas odsotnosti učenca preko spletnega vzorca, do 8:00 ure, isti dan. Starši kosila odjavite Srednji šoli Veno Pilon, na telefon 05/3664127 ali na elektronski naslov odjavaobroka@ss-venopilon.si, do 8:00 ure, isti dan. Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni v celoti plačati. Malico oziroma kosilo je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Vodja šolske prehrane: Tanja Čermelj

 

 

 

(Skupno 24.694 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost