Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2020/21 trudili:

RAVNATELJICA: 
Irena Kodele Krašna

POMOČNICI RAVNATELJICE: 
Kristina Valič
Nataša Bavčar

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU:
Tatjana Lipušček 1. a
Mateja Vuga 1. b
Tina Vižintin 1. c
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, OPB 1. razred
Keti Bratina druga strok. delavka v 1. a  in 1. b
Ester Kovač Schlegel OPB 1. razred, OPB 2. c razred
Ksenija Benko OPB 1. razred
Tina Šušmelj 2. a
Maja Bitežnik 2. b
Tatjana Leskovec Sever 2. c
Zmaga Kos OPB 2. a razred, DSP
Katja Rijavec OPB 2. b razred, ISP, DSP
Polona Lavrenčič NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred, OPB 2. c razred
Tina Marc 3. a
Saša Kravos 3. b
Kristina Angelov Troha 3. c
Barbara Trošt 3. c, OPB 3. razred
Zalka Bolčina OPB 3. razred
Lilijana Rijavec 4. a
Karolina Kobal 4. b
Anita Gaberšček 4. c
Izidora Černigoj OPB 4. razred, GUM 4. a in 5. c  razred, pomoč za učence – priseljence
Damijana Dolenc OPB 4. razred
Primož Zgonik 5. a
Tea Ličen 5. b
Marjetica Stopar 5. c
Marta Benko OPB 5. razred, DSP, diferenciacija v 5. razredu
Katja Furlan TJA 4. c, 5. a in 5. b
Katja Leban TJA  4. a, 4. b in 5. c
Nataša Rupnik LUM 5. razred, NIP-UME 4., 5., 6. razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4., 5., 6. razred
Andrejka Repič NIP-ITA 4., 5., 6. razred
Ana Celin Lenarčič (nadomešča Petro Habjanič Gregorc) OPZ Nižaji, OPZ Višaji
Vladimir Bačič LUM 4. a, NIP – TEH 4., 5., 6. razred
Matjaž Simonič NIP-RAČ 4., 5., 6. razred

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU
Peter Avbar

Razrednik 6. d

SLJ 6. c, 6. d., 7. b, 8/2, 8/3, ID – Gledališče

Nataša Bavčar MAT diferenciacija v 6. razredu, 7. c, 9/1
Zalka Bolčina ŠPO 6. a
Savina Božič ZGO 6., 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj razrednik 9. b
MAT 7. b, 8/4, 8/5, 9/3, 9/4, IP-RVT
Tanja Čermelj

razredničarka 8. c

TIT 6.,7., 8. razred, GOS 6. razred, OGU, OGL

Nataša Čuk DKE 7. in 8. razred, IP-FIL, IP-TEV, JV
Damijana Dolenc SLO diferenciacija 6. in 7. razred
Alenka Fakin

razredničarka 6. c

TJA 6. c, 6. d, 7. a, 9/2, 9/3, 9/4, IP-NI2

Katja Furlan razredničarka 7. c
TJA dif. v 6. razredu, 7. b, 7. c, 9/1
Ana Celin Lenarčič GUM 6., 7., 8., in 9. razred, IP-AI, MPZ
Petra Kodre razredničarka 9. a
SLJ 6. a, 6. b, 8/5, 9/1, 9/2
Monika Kogoj MAT 6. a, 6. b, 6. d, 8/1, dif. v 7. razredu, TIT 6. b, 6. d
Nataša Kolaković

razredničarka 6. b

NAR 6. b, 7. razred, KEM 8. in 9. razred, IP-POK

Aleksander Lapajne ŠPO 6., 7., 8., in 9. razred, IP-IŠP-odbojka,  IP- ŠZZ
Katja Leban razredničarka 8. a
TJA 8/1, 8/2, 8/3, IP-NI1
Kristjan Mavri TJA 6. a, 6. b, 8/4, 8/5
Darinka Mravlja MAT 6. c, 7. a, 8/2, 8/3, 9/2
Eva Pellegrini Mitič

razredničarka 7. b

GEO 6., 7., 8. in 9. razred

Sandra Peršin Nemec

razredničarka 7. a

SLJ 7. a

Andrejka Repič IP-II1, IP-II2, NIP-ITA 4., 5., 6. razred
Jernej Rosa ŠPO 6. c, 7. a, 7. c, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b, IP-ŠSP, IP-ŠPO
Nataša Rupnik

razredničarka 6. a

LUM 5., 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS1, IP-LS2, IP-LS3 NIP- Umetnost 4., 5., 6. razred

Matjaž Simonič IP-MME, IP-ROM, IP-UBE, NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Teodora Slokar NAR 6. a, 6. c, 6. d, BIO 8. in 9. razred, GOS 6. razred
Darja Vidmar ŠPO 6. razred, 7. b, 7. c, 8. b
Sašo Žigon

razrednik 8. b

FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

 

UČITELJI PODRUŽNIČNE ŠOLE V LOKAVCU
Anja Slejko 1. razred
Daša Černigoj 2. razred
Neja Harej druga strokovna delavka, GUM 3. razred
Petra Terbižan Slejko 3. razred, OPZ
Mara Obed 4./5. razred
Mirjam Bratož OPB
Tina Koren TJA  2. in 3. razred, OPB, NIP-N1A
Darja Vidmar ŠPO 4./ 5. razred
Katja Leban TJA 4. in 5. razred
Nataša Rupnik LUM 4. / 5. razred
Vladimir Bačič NIP- TEH
Matija Skapin Ločeno poučevanje v 4. in 5. razredu in OPB, ISP

 

UČITELJI V ODDELKIH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 1.,  2. in 3. razreda
Janet Čufer sorazredničarka 1.,  2. in 3. razreda
Lara Bizjak razredničarka  4., 5. in 6. razreda
Nika Obed sorazredničarka  4., 5. in 6. razreda
Klara Slokar razredničarka 7. in 8. razreda, OPZ
Nika Kos sorazredničarka 7. in 8. razreda, OPB
Damjana Urh razredničarka 9. – 11. razreda, MPZ, Gledališki klub
Kristjan Mavri TJA 7. in 8., 9. – 11. razred
Darja Vidmar ŠPO 7. in 8., 9. – 11. razred (deklice), Šport za sprostitev (7.-11. razred)
Vladimir Bačič TIT 7. in 8., 9. – 11. razred, LUM 7. in 8., 9. – 11. razred
Jernej Rosa ŠPO 7. in 8., 9. – 11. razred (dečki)
Anja Ferjančič NAR 6. razred, TIT 5. in 6. razred, OPB
Matija Skapin MAT 9. – 11. razred
Matjaž Simonič ROP (4.- 6. razred), IP-Računalništvo (7.-11. razred)
Tina Vehovec OPB
Petra Premrl OPB

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Adela Lavrenčič svetovalna delavka – specialna pedagoginja in pedagoginja (učenci z učnimi težavami), DSP
Nataša Čuk svetovalna delavka – pedagoginja (3. triletje, poklicno usmerjanje)
Mateja Simčič svetovalna delavka – psihologinja (delo z nadarjenimi, OPP NIS, vpis …)
Marjana Faganelj     Tadeja Ličen logopedinji
Lucija Valič, Tina Vehovec, Petra Premrl, Anja Ferjančič DSP
Terezija Valič ISP, DSP, laborantka, asistenca LUM
Jonathan Krapež       Matjaž Simonič računalnikarja in informatika
Nataša Markič          Sandra Peršin Nemec knjižničarki
Tanja Čermelj organizatorka šolske prehrane
Urška Čuk multiplikatorka (projekt Popestrimo šolo)
Miloš Likar spremljevalec učenca

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
tajnica VIZ Marta Slejko
računovodkinji Andreja Žabar, Bernadette Leban,
knjigovodkinji Kristina Paljk, Erna Vrabec
administratorka Iris Skočaj
hišniki Aleš Bolko, Dejan Furlan, Miloš Likar
kuharica Magda Fučko
gospodinje Jana Slejko, Estera Bolčina, Rožica Čavdek, Anita Simonič (podr. Lokavec)
čistilke Marica Bolčina, Zejneba Ćosić, Zdenka Lokar, Marinka Mikuž, Vesna Rosa, Boža Slokar, Mateja Štefančič

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke Adela Lavrenčič, Nataša Čuk in Mateja Simčič, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE

(Skupno 17.436 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost