Select Page

Izbirni predmet – Nemščina

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9. razredu dve uri tedensko. V treh letih učenci okvirno spoznajo:

  • NEMŠČINA 1

Učenci spoznajo osnovno besedišče o šoli (izraze za šolske· potrebščine, predmete, povedo kateri je njihov najljubši predmet in to utemeljijo, opišejo svojo šolo ter spoznajo nemški šolski sistem). Naučijo se pozdraviti in se predstaviti ter nekoga nagovoriti in predstaviti.· Spoznajo osnovne poklice, družinske člane, imena živali, barve, letne čase, imena mesecev, dni, dele dneva, uro, obroke v dnevu in nekaj osnovnih jedi, ·prostočasne dejavnosti, spoznajo števila, kratko opišejo mesto in podeželje, znajo tudi opisati svoj vsakdan. Spoznajo tudi nekaj osnovnih podatkov o deželah nemškega govornega območja ·ter osnovne glagole v sedanjiku.

  • NEMŠČINA 2

Učenci spoznajo različne športe in izraze za športno opremo, ·izraze za pohištvo in hišne prostore, opišejo svoj dom. Spoznajo osnovne izraze za hrano (sadje, zelenjava …), naštejejo različne trgovine. Naštejejo dele telesa in osnovne bolezni in poškodbe ter zdravila. Spoznajo izraze za mestne ustanove, prevozna sredstva ter, kako vprašati za pot. Znajo povedati kdaj imajo rojstni dan ter kako ga ponavadi praznujejo. Nadgradijo glagol v sedanjiku, spoznajo preteklik.

  • NEMŠČINA 3

Učenci utrjujejo sedanjik in preteklik· ter spoznajo prihodnjik. Opisujejo nekaj glavnih praznikov. Naučijo se preprostega pogovora na izletu ali potovanju (sprašujejo po informacijah). Na kratko opišejo zdrav življenjski slog, predvsem zdravo prehrano in telesno aktivnost. Spoznajo osnovno besedišče v zvezi z onesnaženostjo in varstvom okolja. Podrobneje· spoznajo dežele nemškega govornega območja.

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost