SPREMEMBA DATUMA DNEVA ODPPRTIH VRAT NA BIOTEHNIŠKI ŠOLI

Spoštovani!

Sporočamo vam, da je prišlo do spremembe datuma našega DNEVA ODPRTIH VRAT  – BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI,  namesto 30.11.2018 bomo dogodek organizirali v TOREK, 4.12.2018. Ure ostajajo enake – vrata odpremo za obiskovalce ob 16.00, predstavitve programov se bodo pričele ob 16.30 in 17.30. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Helena Debeljak Hlebec

Šolski center Nova Gorica, BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Plakat miru 2018

V sredo, 14. 11. 2018, je  naša šola gostila podelitev priznanj, nagrad in odprtje razstave otroškega likovnega natečaja Plakat miru, ki ga že od leta 2002 organizira Lions klub Zemono.

Na letošnjem natečaju so poleg rednega in prilagojenega programa naše šole sodelovale še OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Col, OŠ Dobravlje, OŠ Vipava, CIRIUS Vipava in OŠ Otlica.

Program so glasbeno obogatili člani instrumentalne skupine CIRUS Vipava pod vodstvom ge. Loredane Sajevic ter učenki glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina na violončelih.

Vsem mladim umetnikom in nastopajočim iskreno čestitamo.

Letošnja nagrajenca, ki sta se s svojimi deli uvrstila tudi na državni izbor, sta:

 

KORINA BOŽIČ, 7. r.

ANDRAŽ KRKOČ, 9. r. PP NIS

 

Priznanja za razstavljena dela so prejeli:

 

EVELIN BAJC, 8. r.

EMMA FERJANČIČ, 7. r.

KRISTINA VANZETTA, 9. r.

LUKA POTOČNIK, 9. r.

PATRIK VOLK, 9. r. PP NIS

MIHA KOVAČ, 9. r. PP NIS

JOŠT JERONČIČ, 9. r. PP NIS

UROŠ JAKLIČ, 9. r. PP NIS

 

Razstavljena dela bodo v avli šole na ogled do konca meseca novembra.

Vljudno vabljeni!

(Za ujete trenutke v fotografski objektiv se zahvaljujemo Matjažu Simoniču.)

 

ŠKOLJ

Učeni devetega razreda so v dveh šolskih urah na terenu spoznavali  oblike površja in kamninsko sestavo v okolici šole. Povzpeli so se na bližnji Školj (232 m), skalnati plato s kraškimi oblikami (vrtače, žlebiči, rogljato kamenje).  Poseljen je bil že v prazgodovini. Tam je bilo utrjeno naselje, gradišče, ki so ga takratni prebivalci na severni strani zaščitili s kamnitim obzidjem. Na terenu so učenci prisluhnili razlagi geološkega dogajanja v preteklosti, ki je omogočilo nastanek Školja. Na svoji poti so spoznali različne kamnine (apnenec, lapor, brečo …), manjši spodmol, v lokalnem jeziku poznan kot Škratljčkov gank.  Nastal je na stiku med vododržnimi in vodoprepustnimi grušči in brečami.

Na vrhu Školja je suh kraški travnik. Tam  so določili smer vetra na osnovi opazovanja nagnjenosti dreves. To so potrdili tudi z uporabo kompasa.  Na osnovi rastlinja so sklepali na debelino in kakovost prsti (rendzina). V preteklosti je bilo to območje skupna gmajna, ki so jo lokalni prebivalci uporabljali za pašo živine. Danes se kraški travnik zaradi opuščanjem paše živine in košnje ponovno zarašča v gmajno.

Terensko delo je bilo lepa nadgradnja osvojenih vsebin pri pouku geografije in naravoslovja. Tako so učenci dobili zaokrožen pogled na snov, ki jo obravnavajo.

Drugošolcem brali starejši učenci

Svet iz otroške literature je poseben svet: poln junakov, zanimivih dogodivščin, zapletov, čudežev, srečnih koncev … Ob branju te odnese drugam. Včasih celo za trenutek pozabiš, kje si. Starejšim učencem je uspelo drugošolce v mislih preseliti v svet Pike Nogavičke in njenih dogodivščin. Hvala vam, lepo nam je bilo z vami.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tudi v letošnjem šolskem letu obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE, ki je tretji petek v novembru, torej na petek, 16. novembra 2018  s TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM.

Naš zajtrk  bo sestavljen iz bio kruha, bio mleka, bio masla,  medu in jabolka lokalnih dobaviteljev.

S tem projektom želimo ozaveščati o :

  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil v naši prehrani,
  • pomenu domače pridelave in predelave,
  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter kulturnem uživanju hrane,
  • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter zavržkih hrane in
  • pomenu gibanja in športnih aktivnosti.

RAZPORED ZA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK:

1.r , 2.r in najmlajši iz oddelka s prilagojenim programom: 8.00 v matični učilnici

3.r in ostali iz oddelka s prilagojenim programom: samopostrežni zajtrk v jedilnici ob 8.15

4.r: samopostrežni zajtrk v jedilnici ob 8.30

5.r – 9.r: samopostrežni zajtrk v jedilnici od 7.00  do  8.00 (možnost podaljšanja do 8.10 le za učence vozače)

OBVESTILO

V četrtek, 8. 11. 2018, odpadejo popoldanske pogovorne ure pri ge. Tini Vižintin, Mateji Vuga, Aniti Gaberšček, Saši Kravos, Nataši Kolaković, Luciji Lorger Hriberšek in Zalki Bolčina.

Hvala za razumevanje.

Devetošolci brali v prvih razredih

V zadnjem tednu meseca oktobra se je prvošolcem pri pouku slovenščine pridružilo nekaj devetošolcev. Da bi spodbudili razvoj bralne pismenosti, smo sodelovali tako, da so devetošolci pokazali prvošolcem, da tudi oni radi berejo in se preko branja veliko zanimivega naučijo. Učenci so prisluhnili zgodbi Mojca Pokrajculja, potem pa so se preizkusili tudi v dramskih vlogah. Na koncu so ilustrirali pravljico v svojih zvezkih. O zgodbi so se med seboj pogovarjali in jo obnovili s svojimi besedami. Druženje je bilo zelo lepo, sodelovanje prijetno …

Dostopnost