Skoči na glavno vsebino
Select Page

Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:

  • jih seznanja z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
  • daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI
  • daje v uporabo knjižnično gradivo iz knjižnice
  • izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice,
  • iz drugih knjižnic posreduje knjižnično gradivo, ki ga sama nima,
  • kadar gradiva ni mogoče izposoditi iz knjižnice, omogoča fotokopiranje za pripravo referatov in seminarskih nalog.

Uporabniki šolske knjižnice so fizične osebe: učenci in delavci šole ter učenci srednjih šol.

Z vstopom v šolo postanejo vsi učenci tudi člani knjižnice. Izdamo jim člansko izkaznico. Z njo si pridobijo pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Učence učimo, da si podatke o knjižničnem gradivu za izposojo poiščejo sami v lokalni računalniški bazi podatkov, nato še gradivo v prostem pristopu na knjižnih policah.

Za uporabnike je knjižnica odprta od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure ter od 11. do 14.30 ure.

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu. V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile uporabnike (nahrbtniki, bunde, dežniki, …). Prav tako ni dovoljeno prihajati s hrano in pijačo.

Živalim je vstop prepovedan.

Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim ali plačati zanj odškodnino po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig.

Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora za nekaj časa zapustiti knjižnični prostor.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

  • gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
  • periodični tisk,
  • biblografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

V medknjižnični izposoji ne izposojamo gradiv, ki jih imamo samo v enem izvodu.

Rok za vrnitev izposojenega gradiva je 21 dni oziroma 3 tedne z možnostjo podaljšanja.
Za angleško bralno značko imajo učenci izposojeni največ dve knjigi hkrati, in to le teden dni, medtem ko imajo knjige za domače branje lahko toliko časa, kot ga je na voljo za obravnavo knjige za posamezen oddelek.

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost