Skoči na glavno vsebino
Select Page

Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2023/24 trudili:

RAVNATELJICA: 
Irena Kodele Krašna

POMOČNICI RAVNATELJICE: 
Kristina Valič
Nataša Bavčar

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU:
Tina Vižintin 1. a
Mateja Vuga 1. b
Lipušček Tatjana 1. c
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, DSP
Keti Bratina druga strok. delavka v 1. b, OPB 1. razred
Tatjana Leskovec Sever druga strok. delavka v 1. a, GUM 1. a, OPB 2. r, ISP
Maša Leban (do 30. 9. ) / Polona Lavrenčič (od 1. 10. dalje) OPB 1. razred
Tina Šušmelj 2. a
Maja Bitežnik 2. b
Tatjana Leskovec Sever 2. c
Zmaga Kos OPB 2. razred, ISP
Katja Rijavec OPB 2. razred, ŠPO 2. a, ISP
Emelina Vidrih NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred, OPB 4. razred
Saša Kravos 3. a
Tina Marc 3. b
Kristina Angelov Troha 3. c
Zalka Bolčina OPB 3. a razred
Ester Kovač Schlegel OPB 3. c razred
Karolina Kobal 4. a
Anita Gaberšček 4. b
Lilijana Rijavec 4. c
Izidora Černigoj OPB 4. razred, SLJ 6. a in c razred, 3xIP
Tea Ličen 5. a 
Marjetica Stopar 5. b
Primož Zgonik 5. c
Ksenija Benko OPB 5. razred, DSP, diferenciacija v 5. razredu
Katja Furlan TJA 4. a, 5. b, 5. c, diferenciacija 5. a
Katja Leban TJA 4. b, 4. c, 4. LOK, 5. a, 5. LOK
Nataša Rupnik LUM 5. razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4., 5. razred
Andrejka Repič  NIP- ITA 4., 5., 6. razred
Petra Habjanič Gregorc GUM 5. c, OPZ Višaji
Vladimir Bačič NIP – TEH 4., 5., 6. razred
Matjaž Simonič NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Maja Štefin LUM 4. a, OPB 4. razred 

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU

 
Peter Avbar SLJ 7. a, 7. c, 8/3, 8/4, 9/5, ID – Gledališče
Nataša Bavčar MAT diferenciacija v 6. in 7. razredu, 6. c, 8/3
Špela Bolčina ŠPO 6. a, 6. c 7. a, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, IŠPO, ŠSP
Savina Božič ZGO 6., 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj

razrednik 9. b

MAT 6.a, 7.b, 8/1, 8/2, 9/4, MAT diferenciacija 7.a in 7. c  IP-RVT

Tanja Čermelj

razredničarka 8. c

TIT 6., 7., 8. razred, GOS 6. razred, OGU

Nataša Čuk DKE 7. in 8. razred, IP-FIL. 1, 2,3.  , IP-TEV, JV, 
Damijana Dolenc SLO diferenciacija 6. in 7. razred
Alenka Fakin

razredničarka 6. c

TJA 7. b, 7. c, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, IP-NI2, diferenciacija 5. b in 5. c

Katja Furlan

razredničarka 7. c

TJA 7. a, 9/3, 9/4, 9/5, diferenciacija 6. c

Petra Habjanič Gregorc GUM 6., 7., 8., in 9. razred, IP-AI in GP, MPZ
Irena Kodele Krašna BIO 9. c
Petra Kodre

razredničarka 9. a

SLJ 6. b, 8/1, 8/2, 9/4, 9/5

Urška Puc MAT 6. c, 7. a, 8/3, 8/4, 9/5, dif. v 7.b razredu
Nataša Kolaković

razredničarka 6. b

NAR 6. c, NAR 7. a in 7. b,, KEM 8. in 9. razred, IP-POK

Aleksander Lapajne ŠPO 6. b, 6. a, 7. a, 7. b, 8. c, 8. b in 9. razred, IP-IŠP-rokomet,  IP- ŠZZ
Katja Leban

razredničarka 8. a

TJA 6. c, 8/1, IP-NI3, diferenciacija 6. a, 6. b in 7. a

Nataša Rupnik

razredničarka 6. a

LUM 5., 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS2, IP-LS3 ID likovni krožek

Eva Pellegrini Mitič

razredničarka 7. b

GEO 6., 7., 8. in 9. razred

Lea Kosmač NAR 6. a, 6. b, 6. c, BIO 8. razred in 9. a, 9. b
Darinka Mravlja MAT 6.b, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2
Sandra Peršin Nemec

razredničarka 7. a

SLJ 7.b, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2

Andrejka Repič IP-II1, IP-II2, NIP-ITA 4., 5., 6. razred
Jernej Rosa NIP – ŠPO 6. r., ŠPO 6. b, 6. c, 7. c, 8. a, ŠZZ, IŠPO, ŠSP PP NIS, 6. PP NIS, 7. PP NIS, 9. PP NIS
Matjaž Simonič IP-MME, IP-ROM, IP-UBE, NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Darja Vidmar ŠPO 7. b, 9. b, 9. c, 7. PP NIS, 9. PP NIS
Sašo Žigon

razdrednik 8.b

FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

Maja Štefin NIP-UM, 9.b LUM, razredničarka 9. b

 

 

UČITELJI PODRUŽNIČNE ŠOLE V LOKAVCU
Anja Slejko 1. razred, JV
Neja Harej druga strokovna delavka v 1. razredu, ISP, GUM 5. razred
Daša Černigoj 2. razred
Petra T. Slejko 3. razred, JV, OPZ
Mara Obed 4. razred, 5. razred, JV, ISP
Barbara Trošt OPB
Matija Skapin OPB
Darja Vidmar ŠPO 4. in 5. razred, NIP ŠPORT 4., 5. razred
Katja Leban TJA 4. in 5. razred
Polona Lavrenčič NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred, OPB 
Nataša Rupnik LUM 5. razred

 

UČITELJI V ODDELKIH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 1., 2. in 3. razreda 
Adrijana Kobol druga strokovna delavka v 1. razredu
Nika Obed Koren razredničarka 4. in 5. razreda
Janet Čufer sorazredničarka 4. in 5. razreda
Nina Ceglar razredničarka 6. razreda
Nika Kos razredničarka 7. razreda, IP Računalništvo, IP Kmetijstvo
Damjana Urh razredničarka 9. razreda, MPZ, IP Gledališki klub
Klara Slokar sorazredničarka 7., 8. razreda, OPZ
Kristjan Mavri TJA 7.-10. razred
Darja Vidmar ŠPO 7. razred in 9. razred
Jernej Rosa    ŠSP, ŠPO 6. razred, 7. razred in 9. razred
Vladimir Bačič TIT 6.-10. razred, LUM 8.-10. razred
Matjaž Simonič ROP 6. razred
Maja Štefin LUM 6., 7. razred
Tomaž Krivec  DRU 6. razred, GOS 6. razred, OPB
Keti Bratina OPB
Teja Vidmar OPB
Tina Vehovec OPB
Petra Premrl Prelc OPB

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Nataša Čuk svetovalna delavka – pedagoginja (3. triletje, poklicno usmerjanje)
Lara Bizjak svetovalna delavka – OPP NIS, delo z nadarjenimi
Mateja Simčič, Urška Čuk svetovalni delavki – psihologinji (delo z nadarjenimi, vpis, DSP …)
Tadeja Ličen, Marijana Tomažič, Polona Slokar logopedinje
Lucija Valič, Tina Vehovec, Petra Premrl Prelc DSP
Terezija Valič ISP, DSP, OPB, laborantka

Jonathan Krapež

Matjaž Simonič

računalnikarja in informatika

Nataša Markič

Damijana Dolenc

knjižničarki
Tanja Čermelj organizatorka šolske prehrane
Miloš Likar spremljevalec učenca

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
tajnica VIZ Marta Slejko
računovodkinji Andreja Žabar, Sandra Kete
knjigovodkinji Kristina Paljk, Erna Vrabec
hišniki Aleš Bolko, Dejan Furlan, Miloš Likar
kuharja Magda Fučko, Matjaž Krapež
gospodinje Jana Slejko, Estera Bolčina, Rožica Čavdek,
čistilke Marica Bolčina, Zejneba Ćosić, Zdenka Lokar, Marinka Mikuž, Vesna Rosa, Boža Slokar, Katarina Šalek, Anita Simonič

 

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke, Urška Čuk, Lara Bizjak, Nataša Čuk in Mateja Simčič, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE

(Skupno 33.861 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost