Skoči na glavno vsebino
Select Page

Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2023/24 trudili:

 

VODSTVO ŠOLE
ravnateljica Irena Kodele Krašna
pomočnici ravnateljice Kristina Valič, Nataša Bavčar
vodja podružnice Lokavec Petra Terbižan Slejko
vodja podružnice s prilagojenim programom Lara Bizjak

 

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU:
Tina Šušmelj 1. a
Marta Benko 1. b
Maja Bitežnik 1. c
Tatjana Leskovec Sever druga strok. delavka v 1. a, OPB 3. ac
Keti Bratina druga strok. delavka v 1. b, OPB 1. bc
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, DSP, OPB 1. bc
Nataša Čuk OPB 1. ab
Tatjana Lipušček 2. a
Mateja Vuga 2. b
Tina Vižintin 2. c
Maša Leban OPB 2. a
Terezija Valič OPB 2. b, JV
Ester Kovač Schlegel OPB 2. c
Kristina Angelov Troha 3. a
Tina Marc 3. b
Saša Kravos 3. c
Tatjana Leskovec Sever OPB 3. ac razred
Katja Rijavec OPB 3. bc razred
Karolina Kobal 4. a
Lilijana Rijavec 4. b, JV
Anita Gaberšček 4. c
Izidora Černigoj – nadomešča jo Katja Sirk OPB 4. razred
Tea Ličen 5. a
Marjetica Stopar 5. b
Primož Zgonik 5. c
Ksenija Benko OPB 5. razred, diferenciacija v 5. razredu, KI – vožnja v prometu 5. r
Emelina Vidrih NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred, diferenciacija TJA 5. razred
Katja Furlan TJA 4. a, 4. b, 5. a
Katja Leban TJA 4. c, 5. b, 5. c
Nataša Rupnik LUM 5. a, 5. b razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4. razred, 3. razred, KI – vožnja v prometu 5. r
Jernej Rosa NIP-ŠPO 4. in 5. razred
Borut Semenič ŠPO 2. a
Andrejka Repič NIP- ITA 4., 5. razred
Petra Habjanič Gregorc GUM 5. b, OPZ Višaji
Monika Kogoj NIP – TEH 4., 5. razred
Matjaž Simonič NIP-RAČ 4., 5. razred
Maja Štefin LUM 4. b, 5. c, OPB 4. razred

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU
Peter Avbar Razrednik 9. b

SLJ 8/1, 8/4, 8/5, 9/3, 9/4, ID – Gledališče

Nataša Bavčar MAT 8/4, 9/3
Špela Bolčina Razrednik 8. a

ŠPO 6. b, 6. c, 7. a, 7. c, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c, izbirni predmeti IŠPO in ŠSP

Savina Božič ZGO 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj MAT 7. a, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, IP-RVT
Tanja Čermelj TIT 6., 7., 8. razred, GOS 6. razred, OGL
Damijana Dolenc SLJ diferenciacija 7. razred
Alenka Fakin razredničarka 9. c

TJA 6. a, 6. b, 8/2, 8/3, 9/5, 9/6, IP-NI3

Katja Furlan TJA 6. c, 8/1, 8/4, 8/5, diferenciacija 6. b, 7. c
Petra Habjanič Gregorc GUM 6., 7., 8., in 9. razred, IP-GD in GP, MPZ
Sara Kobal ZGO 6., DKE 7. in 8. razred, IP-FIL, IP-TEV
Petra Kodre SLJ 6. b, 7. a, 7. b, 9/1 in 9/2
Monika Kogoj NIP – TEH 6. razred, MAT diferenciacija v 6. in 7. razredu
Nataša Kolaković razredničarka 7. c

NAR 6. c, NAR 7. a in 7. c,, KEM 8. in 9. razred, IP-POK

Lea Kosmač razredničarka 7. b

NAR 6. a, 6. b in 7. b,  BIO 8. in 9. razred, IP-NPR

Aleksander Lapajne ŠPO 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 9. b, 9. c

Izbirni predmeti: IŠPR, ŠZZ

Katja Leban TJA 7. c, 9/1, IP-NI1, diferenciacija 7.a, 7.b
Mihaela Lozar SLJ 6. a, 6. b dif., 6. c, 7. c
Kristjan Mavri razrednik 7. a, TJA 7. a, 7. b, 9/2, 9/3 in 9/4, diferenciacija 6. a
Eva Pellegrini Mitič GEO 6., 7., 8. in 9. razred
Darinka Mravlja MAT 7. b, 8/1, 8/5, 9/5, 9/6
Sandra Peršin Nemec razrednik 6. c, SLJ 8/2, 8/3, 9/5, 9/6
Andrejka Repič IP-II1, IP-II3, NIP-ITA 4., 5., 6. razred, JV
Jernej Rosa Sorazrednik 8. a

ŠPO 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, izbirni predmeti: IŠP in ŠZZ

Nataša Rupnik razredničarka 9. a

LUM 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS1, IP-LS2, IP-LS3, ID likovni krožek

Matjaž Simonič IP-MME, IP-ROM, IP-UBE, NIP-RAČ 6. razred
Maja Štefin NIP-UM, LUM 7., 8., in 9. razred
Žan Ternik MAT 6. a, 6. b, 7. c, 9/4, IP-MME, IP-ROM
Darja Vidmar ŠPO 6. a, 8. b
Sašo Žigon FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

 

UČITELJI PODRUŽNICE V LOKAVCU
Petra T. Slejko 1. razred in OPZ
Neja Harej druga strokovna delavka v 1. razredu, DOP/DOD 1. razred, GUM 5. razred, ISP
Anja Slejko 2. razred
Suzana Bitežnik 3. razred
Matija Skapin 4. razred, JV
Mara Obed 5. razred, JV, ISP
Barbara Trošt OPB
Darja Vidmar ŠPO 4. in 5. razred, NIP ŠPORT 4., 5. razred
Katja Leban TJA 4. in 5. razred
Polona Lavrenčič NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred, OPB
Tina Rožman OPB
Maja Štefin LUM 5. razred

 

UČITELJI PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 1., 2. in 3. razreda
Adrijana Kobol druga strokovna delavka v 1. razredu
Janet Čufer razredničarka 4. in 5. razreda
Klara Vrabec sorazredničarka 4. in 5. razreda
Tina Cigale razredničarka 6. razreda, OPZ
Urška Kovšca razredničarka 7. E razreda
Kristina Rebec razredničarka 7. F razreda
Sara Knez sorazredničarka 8. in 9. razreda
Damjana Urh razredničarka 8. in 9. razreda, MPZ, IP Gledališki klub
Kristjan Mavri TJA 7.- 9. razred
Emelina Vidrih TJA 7. razred
Darja Vidmar ŠPO 7. razred in 9. razred
Jernej Rosa ŠPO 6. razred, 7. razred in 9. razred
Borut Semenič ŠPO 3. razred, 6. razred, 7. razred, IP, OPB
Lara Bizjak GOS 6. in 7. razred
Monika Kogoj TIT 6. – 9. razred
Matjaž Simonič ROP 6. razred
Maja Štefin LUM 6., 7., 8./9. razred
Tea Vidmar OPB
Kristina Pregelj GUM in DRU 4. razred, ŠPO in RO 5. razred, OPB

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Monika Čotar Gorup svetovalna delavka – socialna delavka
Urška Čuk svetovalna delavka – psihologinja (DSP, šolska skupnost, delo z nadarjenimi, šolski parlament)
Dragica Ukmar Kodelja svetovalna delavka – pedagoginja (odločbe o usmeritvi, poklicno usmerjanje, izbirni predmeti, vpis v prvi razred)
Lara Bizjak svetovalna delavka – inkluzivna pedagoginja (PPP NIS in delo z nadarjenimi)
Tadeja Ličen

Marijana Tomažič

Polona Slokar

logopedinje
Lucija Valič

Nina Ceglar

Petra Premrl Prelc

specialne pedagoginje – DSP
Terezija Valič ISP, DSP, laborantka
Jonathan Krapež

Matjaž Simonič

računalnikarja in informatika
Nataša Markič

Damijana Dolenc  – trenutno jo nadomešča Neža Božič

knjižničarki
Tanja Čermelj organizatorka šolske prehrane
Miloš Likar spremljevalec učenca

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
tajnica VIZ Sandra Kete, Mojca Kobal
računovodkinji Kristina Paljk, Mojca Tassel
knjigovodkinja Erna Vrabec
administratorka Andreja Žabar
hišniki Aleš Bolko, Dejan Furlan, Miloš Likar, Rado Košir
kuharja Matjaž Krapež, Tatjana Volk Hvalič
gospodinje Jana Slejko, Estera Bolčina, Katarina Šalek, Rožica Čavdek (podr. Lokavec)
čistilke Anita Simonič, Marica Bolčina, Zejneba Ćosić, Zdenka Lokar, Marinka Mikuž, Vesna Rosa, Boža Slokar, Šejla Mešinović, Adisa Čohodar


KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke, Urška Čuk, Lara Bizjak, Dragica Ukmar Kodelja in Monika Čotar Gorup, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE

(Skupno 39.243 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost