Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2018/19 trudili:

RAVNATELJICA: 
Irena Kodele Krašna

POMOČNICI RAVNATELJICE: 
Kristina Valič
Nataša Bavčar

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU:
Anja Slejko Kobol 1. a
Mateja Vuga 1. b
Tina Vižintin 1. c
Barbara Trošt druga strok. delavka v 1. b, OPB 1. razred
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, OPB 1. razred
Tina Šušmelj druga strok. delavka v 1. a, OPB 2. razred
Ana Lokar OPB 1. razred
Primož Zgonik OPB 1. razred
Tea Ličen OPB 1. razred
Anita Gaberšček 2. a
Saša Kravos 2. b
Maja Bitežnik 2. c
Ester Kovač Schlegel OPB 2. razred, ISP, DSP
Helena Žerjal OPB 2. razred
Kristina Angelov Troha 3. a
Katja Gortnar 3. b
Tina Marc 3. c
Tatjana Leskovec Sever OPB 3. razred
Peter Cizl OPB 3. razred
Emelina Vidrih NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred,
Lilijana Rijavec 4. a
Katja Rijavec 4. b
Sara Bolko 4. c
Maja Petrič OPB 4. razred
Izidora Černigoj OPB 4. razred , GUM 3. b
Katja Furlan TJA 4. razred in 5. c
Maja Štefin LUM 4. r, NIP- Umetnost 4., 5., 6. razred
Marta Benko 5. a
Marjetica Stopar 5. b
Mara Obed 5. c
Ksenija Benko (trenutno odsotna)
Maja Peršič (nadomešča)
OPB 5. razred
Kristjan Mavri TJA 5. a
Katja Leban TJA 5. b
Nataša Rupnik LUM 5. razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4., 5., 6. razred
Nevenka Lozar GUM 5. razred, OPZ Nižaji, OPZ Višaji
Vladimir Bačič NIP – TEH 4., 5., 6. razred
Jasmina Putnik NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Andrejka Repič NIP-ITA 4., 5., 6. razred

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU
Peter Avbar razrednik 9. a
SLO 6. a, 8/5, 9/3, 9/4
Nataša Bavčar MAT 6. c, 9/3, 9/4
Zalka Bolčina ŠPO 6., 7. 8. in 9. razred, IP-ŠSP, IP-IŠP- plavanje
Savina Božič ZGO 6., 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj razrednik 7. b
MAT 6. b, 7. b, 8/5, 9/1, 9/5, IP-RVT
Tanja Čermelj razredničarka 6. c
TIT 6., 7., in 8. razred, GOS 6. razred, OGU, OGL
Nataša Čuk razredničarka 8. c
DKE 7. in 8. razred, IP-FIL, IP-TEV, JV
Damijana Dolenc  razredničarka 6. b
SLJ 6. c, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2
Alenka Fakin (trenutno odsotna)
Dijana Alagić (nadomešča TJA)
Tatjana Marvin (nadom. IP-NI1, 3)
razredničarka 9. c
TJA 6. c, 8/5, 9/1, 9/2, IP-NI1, IP-NI3
Petra Kodre razredničarka 7. a
SLO 6. b, 7. a, 7. b, 8/3, 8/4
Andrej Kogoj GEO 6., 7., 8., in 9. razred
Nataša Kolaković NAR 6. a in 7. razred, KEM 8. in 9. razred, IP-POK
Aleksander Lapajne ŠPO 6., 7., 8., in 9. razred,
IP-IŠP-rokomet
Katja Leban razredničarka 6. a
TJA 5. b, 6. a, 8/1, 8/2, 9/3, 9/4, IP-NI2
Nevenka Lozar GUM 6., 7., 8., in 9. razred
IP-AI, IP-GD, MPZ
Kristjan Mavri razrednik 8. b
TJA 5. a, 8/3, 8/4, 9/5
Darinka Mravlja MAT 6. a, 7. a, 8/3, 8/4, 9/2
Sandra Peršin Nemec SLJ 9/5
Jasmina Putnik razredničarka 8. a
MAT 8/1, 8/2, IP-MD7, IP-UBE, IP-MME, IP-ROM, NIP-RAČ
Andrejka Repič IP-II2, IP-II3
Nataša Rupnik razredničarka 9. b
LUM 5., 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS1, IP-LS2, IP-LS3
Teodora Slokar NAR 6. b in c, BIO 8. in 9. razred, GOS 6. razred
Darja Vidmar ŠPO 6. a, 9. b in c, IP-ŠZZ
Sašo Žigon FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

 

UČITELJI PODRUŽNIČNE ŠOLE V LOKAVCU
Petra Terbižan Slejko 1. razred, JV
Tatjana Lipušček 2./3. razred
Zmaga Kos 4./5. razred
Karolina Kobal ure za ločeno poučevanje v kombiniranih oddelkih
Emelina Vidrih TJA 2. in 3. razred
Darja Vidmar ŠPO 4. in 5. razred, NIP-ŠPO
Kristjan Mavri TJA 4. in 5. razred
Nataša Rupnik LUM 4. in 5. razred
Mirjam Bratož, Tea Furlan OPB

 

UČITELJI V ODDELKIH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 1. in 2. razred
Keti Bratina druga strokovna delavka v 1. razredu
Petra Premrl razredničarka 4., 5. in 6. razred
Tina Vehovec razredničarka 7. in 8. razred
Damjana Urh razredničarka 9. in 10. razred, MPZ
Kristjan Mavri TJA   7., 8., 9. in 10. razred
Maja Štefin LUM 7., 8., 9. in 10. razred
Darja Vidmar ŠPO 7., 8., 9. in 10. razred
Vladimir Bačič TIT 7., 8. in 9. razred, OPB
Lara Bizjak sorazredničarka 4., 5. in 6. razreda
Tina Brecelj sorazredničarka 7./8. razreda, OPB

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Adela Lavrenčič svetovalna delavka (1. in 2. triletje)
Nataša Čuk svetovalna delavka (tretje triletje)
Maja Petrič svetovalna delavka (OPP NIS)
Marjana Faganelj, Hermina Bavčar, Tadeja Ličen logopedinje (OPP NIS, učenci 1. – 9. razred, DSP)
Helena Žerjal DSP
Lucija Valič DSP
Terezija Valič ISP, DSP, laborantka
Matjaž Simonič računalnikar
Nataša Markič
Sandra Peršin Nemec
knjižničarki
Tanja Čermelj vodja šolske prehrane
Manca Jarc multiplikatorka (projekt Popestrimo šolo)

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
tajnik VIZ Marta Slejko
knjigovodkinja Erna Vrabec
računovodkinji Kristina Paljk, Bernadette Leban, Barbara Rožič (nadomešča K. Paljk)
hišnika Aleš Bolko, Dejan Furlan
kuharici Magda Fučko, Dragica Černigoj
gospodinji Jana Slejko, Zdenka Lokar, Estera Bolčina
čistilke Zejneba Ćosić, Vesna Rosa, Marinka Mikuž, Marica Bolčina, Mirjam Slejko, Anita Simonič

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke Adela Lavrenčič, Nataša Čuk in Maja Petrič, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE
(Skupno 2,295 obiskov, današnjih obiskov 2)