Projekt MEJ-MO JIH! in fotonatečaj “Zgodbe mejic”

Naša šola je ena izmed 10-ih šol v Sloveniji, ki je bila izbrana za sodelovanje v projektu MEJ-MO JIH!

Namen projekta je ozaveščanje o pomenu mejic in mokrišč, ki lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Mejice in mokrišča so tipični del kulturne krajine, ki vse bolj izginjajo, saj se mnogi ne zavedajo njihovega celostnega pomena.

Šola bo tekom projekta pridobila edinstven načrt neoznačene naravoslovne učne poti za potrebe izvedbe naravoslovnih dni. Poleg tega nam bodo v jeseni strokovni delavci projekta pomagali izvesti en naravoslovni dan, na katerem bodo učenci spoznavali živi svet mejic in mokrišč v okolici šole.

V projektu pa lahko sodelujete vsi učenci in starši že sedaj, čeprav so počitnice. Raziskujte mejice, odkrivajte njihove prebivalce, ujemite jih v fotografski objektiv in sodelujete v fotonatečaju “Zgodbe mejic”.

Več o projektu, prijavi in rokih za oddajo fotografij, pogojih za sodelovanje, izboru fotografij ter zaključni razstavi najdete na spletni strani projekta MEJ-MO JIH!

Hvala za podporo!

Na tekmovanju World Scholar’s Cup v Kuala Lumpur smo doživeli mnogo lepega in nepozabnega. Bogatejši smo za nove izkušnje, znanja in druženja. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez ljudi, ki so v nas in v tekmovanju prepoznali potencial, vreden njihove podpore.

Hvala vam: Občina Ajdovščina, Kolektor Koling, Zavarovalnica Vzajemna, Sensum d.o.o, C-Astral, Taxa, Petrič d.o.o., Specialna galvanotehnika Grčar d.o.o., Petre d.o.o., Avrigo, Plesni klub Pingi, Green Consulting, Cratos d.o.o., Zavarovalnica Triglav, Mahle, Kovinska delavnica Srečko del Fabro s.p., Fob, VRC Spring, Veseli, Fructal, Mlinotest, Primsell, Arctur d.o.o., Odvetniška hiša  Pirnat – Kovačič – Škofič, Irma d.o.o. Ljubljana, Tapro trgovina Ljubljana, Goriške opekarne, Ma-ko, Slo-Car, Epro d.o.o., Curk transport, Unowik, Krške lekarne Ilirska Bistrica, MD Trade d.o.o., Gonzaga-pro d.o.o.,  Društvo Prej, potem in Muri tisk d.o.o, ki je poskrbel, da smo bili prepoznavni tudi na drugem koncu sveta. Hvala tudi vsem posameznikom za moralno in finančno pomoč.

Mahle Letrika     Zavarovalnica Triglav, d.d.

Ekipa WSC OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Nazaj doma

Naše potovanje se je zaključilo. Kuala Lumpur je sedaj že 10.000 km zračne razdalje stran. A nekaj Kuala Lumpur smo prinesli tudi s seboj – ne le zlato medaljo z debate in štiri Da Vinci zlate medalje, podeljene tekmovalcem, ki so pokazali visoki raven znanja na vseh šestih tematskih področjih, marveč predvsem enkratne izkušnje in spomine. Svoje znanje in veščine smo kalili ob učencih in učenkah iz več kot 50 držav. Stregli smo potico na kulturnem sejmu. S ponosom smo opazovali slovensko zastavo, kako plapola v imenitni družbi. In še in še. Nazaj smo prišli bogatejši za marsikatero spoznanje. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili.

Ekipa WSC Oš Danila Lokarja Ajdovščina

OBISKAL NAS JE ČEBELAR

V ponedeljek, 18. 6. 2018, smo imeli drugošolci naravoslovni dan. Spoznavali smo čebele in njihovo življenje v čebelnjaku in v naravi. Brez čebel ni življenja. Obiskal nas je čebelar g. Peter Čermelj, ki je tudi učitelj na naši šoli. Predstavil nam je delo čebelarja in pokazal različne pripomočke. Ogledali smo si notranjost panja, povonjali vosek in ugotavljali, koliko truda je vloženega za eno samo kapljico medu.

DRUGOŠOLCI V ŽIVALSKEM VRTU

V četrtek, 14.junija 2018, smo se drugošolci z avtobusom odpeljali v Ljubljano v živalski vrt. Občudovali smo živali in preostalo naravo. Ogledali smo si tudi trening azijskega slona in hranjenje morskega leva. Veliko zanimivega smo prebrali tudi na informativnih tablah ob poteh. Ogled smo zaključili s prijetnim druženjem na igralih v parku.

Izlet v neznano

Učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina vsako leto sodelujejo v nacionalnem projektu MEGA kviz. Pripravi in vodi ga Mestna knjižnica Ljubljana, in sicer Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Notranjskim muzejem Postojna, ker je bila tema povezana s krasom in kraškimi pojavi.

Na naši šoli MEGA kviz koordinira šolska knjižničarka. Vprašalnike so v tem šolskem letu reševali učenci 4. razreda pri likovni umetnosti in to nadgradili z likovnim ustvarjanjem. Nastali so lepi izdelki. Z njimi so v šoli pripravili priložnostno razstavo. V MEGA kvizu so sodelovali tudi učenci 5. razreda in vsebino kviza obdelali v sklopu predmeta spoznavanje družbe. Šestošolci so kviz reševali pri urah gospodinjstva. Učence se je pri tej obravnavi opozorilo na zanimivo kraško kulinariko. Osmošolci so svoje aktivnosti pri pouku kemije združili v omenjenem nacionalnem projektu. Poleg uspešno rešenega vprašalnika so v skupinah ugotavljali vrste kamnin in njihovo topnost. Učenci zaključenega razreda osnovne šole so pri predmetu geografija v tem šolskem letu obravnavali Slovenijo in njene pokrajine z vidika naravnogeograskih ter družbenogeografskih značilnosti. Rešili so vseh pet vprašalnikov MEGA kviza. Prav vsi sodelujoči učenci so za sodelovanje v projektu skozi šolske aktivnosti pridobili potrebne žige z obiskom kulturnih ustanov, muzejev ali galerij. Le-ti so skupaj z vsaj enim rešenim vprašalnikom pogoj za sodelovanje v zaključenem žrebanju, prireditvi, ki jo za ajdovsko in vipavsko občino pripravi Lavričeva knjižnica. Na tej prireditvi je bilo za izlet v neznano izžrebanih tudi 19 naših devetošolcev. Na izlet so se odpravili skupaj z izžrebanimi učenci iz dobravske in colske osnovne šole.

Organizator izleta je bila Lavričeva knjižnica. Učenci so si tako v torek, 12. junija 2018, ogledali Vojaški muzej Pivka in Ekomuzej Pivških presihajočih jezer.

V Vojaškem muzeju Pivka jim je vodička izčrpno predstavila ogledne eksponate. Med njimi trenažno letalo in prvi slovenski helikopter, ki je postal last teritorialne obrambe z oznako 001 TO, podmornico in parno lokomotivo, ki so jo v času 2. svetovne vojne Nemci uporabljali za oskrbo vojakov. V posebnem prostoru je sledil kronološko prikazan čas slovenskega osamosvajanja.

Po malici so se učenci zapeljali še do Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, ki predstavljajo tudi istoimenski krajinski park. Presenečeni so bili ob številčnosti le-teh, našteli so jih kar 17. Spoznali so, da v teh jezerih ribe ne živijo, najde pa se rak, kraški škrgonožec, ki je tu endemit. Občasno ob visokih vodah na površju domačini opazijo tudi človeško ribico, ki jo čim hitreje vrnejo nazaj v podzemlje.

Vreme je bilo nagrajencem naklonjeno in družba je bila prijetna. Vse pohvale tudi organizatorjem za zanimivo izbiro lokacij, ki so vredne ogleda.

Zapisala šolska knjižničarka Nataša Markič

World Scholar’s Cup Kuala Lumpur – 4. dan

Po treh dneh debat, pisanja kreativnih esejev, testov in kvizov, se je vseh 2500 junior tekmovalcev zbralo v plesni dvorani, kjer so ob glasbi in plesu sklepali nova prijateljstva. Sledi dan počitka in spoznavanja Kuala Lumpur in okolice. Večer bomo zaključili s kulturnim sejmom, kjer bomo obiskovalcem predstavili košček naše čudovite države.

Savudrija 2018 – 3. dan

Sreda je bila sončna in vroča, vendar smo se lahko hladili v morju. Veliko smo plavali in sedaj nam gre res že dobro. Nadaljevali smo z raziskovanjem morske obale in mikroskopiranjem.

Zvečer smo se predstavili s plesnimi, glasbenimi in humorističnimi točkami. Sledila je podelitev priznanj za najbolj urejene sobe in za najboljše dosežke na športnih igrah.

Stran 1 od 12812345...102030...Zadnja »