Select Page

POGUM

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH (projekt POGUM)

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin upoštevajoč nacionalne in mednarodne socio-ekonomske, kulturne in okoljske pogoje na osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev.

Ključni cilji projekta so:
– razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
– mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, trajal pa bo 4 leta (2017 – 2021).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(Skupno 325 obiskov, današnjih obiskov 1)