Skoči na glavno vsebino
Select Page

Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM 1.–5. RAZRED
PREDMET 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r
T L T L T L T L T L
Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175
Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140
Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
Tuji jezik: Angleščina 2 70 2 70 2 70 3 105
Naravoslovje in tehnika 3 105 3 105
Družba 2 70 3 105
Gospodinjstvo 1 35
Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105
Število predmetov 6 7 7 8 9
Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 17,5 0,5 17,5
Kulturni dnevi 4 dni
(20 ur)
4 dni
(20 ur)
4 dni
(20 ur)
3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
Naravoslovni dnevi 3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
Tehniški dnevi 3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
3 dni
(15 ur)
4 dni
(20 ur)
4 dni
(20 ur)
Športni dnevi 5 dni
(25 ur)
5 dni
(25 ur)
5 dni
(25 ur)
5 dni
(25 ur)
5 dni
(25 ur)
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3

 

OBVEZNI PROGRAM 6.–9. RAZRED
PREDMET 6. r 7. r 8. r 9. r
T L T L T L T L
Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128
Tuji jezik: Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64
Domovinska in drž. kultura in etika 1 35 1 35
Fizika 2 70 2 64
Kemija 2 70 2 64
Biologija 1,5 52,5 2 64
Naravoslovje 2 70 3 105
Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35
Gospodinjstvo 1,5 52,5
Šport 3 105 2 70 2 70 2 64
Izbirni predmeti* 2/3 70/105 2/3 70/105 2/1 64/96
Število predmetov 11 14 16 14
Število ur tedensko 25,5 27 ali 28 27,5 ali 28,5 27,5 ali 28,5
Število tednov pouka 35 35 35 32
Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
Kulturni dnevi 15 15 15 15
Naravoslovni dnevi 15 15 15 15
Tehniški dnevi 20 20 20 20
Športni dnevi 25 25 25 25
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

(Skupno 3.069 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost