Popestrimo šolo

Projekt je začel 1. 5. 2017, trajal pa bo do 31. 10. 2021.

Namen projekta je preko uporabe novih strategij in oblik pedagoškega dela ter profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v osnovni šoli izboljšati kompetence šolajočih se učencev, s tem pa prispevati k večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljšo socialno vključenosti učencev ter višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli.

V okviru projekta se izvajajo različne neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Potekajo v obliki individualnih srečanj ter skupinskih delavnic. Aktivnosti ponujajo priložnost posvetiti se individualnim potrebam učencev, njihovim primanjkljajem oziroma nadarjenosti, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dvigom jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetenc učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Obenem bo poskrbljeno tudi za razvijanje in utrjevanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih in vodstvenih delavcev preko usposabljanj, ki bodo potekala predvsem na izkustveni ravni. Na ta način bomo preko usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev dodatno prispevali k dvigu splošnih kompetenc učencev.
V sklopu izvajanja projektnih aktivnosti bo šola sodelovala z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Projektne dejavnosti izvaja multiplikatorka projekta, psihologinja Manca Jarc, ob podpori strokovnega tima projekta, katerega člani so še ravnateljica Irena Kodele Krašna, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka Kristina Valič ter svetovalna delavka Adela Lavrenčič.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu: POPESTRIMO ŠOLO 2017

(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)