Skoči na glavno vsebino
Select Page

Spoštovani starši!

Občinski svet Občine Ajdovščina je novembra 2012 sprejel sklep, s katerim sredstva, ki so bila namenjena organiziranju Silvestrovanja 2012, poslovnim darilom in čestitkam, nameni v šolski sklad vseh petih osnovnih šol v občini za sofinanciranje malic in kosil učencev, ki zaradi slabih premoženjskih razmer ne zmorejo plačevati malice oz. kosila.

Občina bo sofinancirala kosila še do konca koledarskega leta.

Do subvencije za kosilo bodo upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 30% neto povprečne plače.

Subvencija za kosilo se lahko dodeli tudi tistim učencem, katerih starši presegajo navedeni cenzus (30%), vendar samo v izjemnih primerih (dolgotrajna bolezen ali smrt v družini, nenadna izguba zaposlitve, naravne ali druge nesreče).

 

Postopek dodelitve sredstev

Starši pravico do subvencionirane šolske prehrane  po zgoraj navedenih kriterijih uveljavljate prostovoljno na podlagi vloge, ki jo izpolnjeno vrnete do četrtka, 26.9.2013 svetovalni delavki na šoli. Za dodatne informacije lahko pokličete Kristino Valič na tel. 031 335506.

Vloga mora vsebovati osebne podatke vlagatelja in otroka. Vlogi se priloži fotokopija odločbe o višini otroškega dodatka.  Če uveljavljate subvencijo na podlagi izjemnih okoliščin (dolgotrajna bolezen ali smrt v družini, nenadna izguba zaposlitve, naravne ali druge nesreče) in presegate cenzus, morate priložiti še mnenje Centra za socialno delo Ajdovščina.

Če še niste prejeli odločbe s strani CSD in ne veste ali vam bo subvencija pripadala, boste obravnavani kot izjemni primer. Vlogi morate predložiti mnenje CSD in izpolniti spodnjo izjavo s katero se zavežete, da boste vrnili prejeta sredstva v primeru, da vam bo odobrena pravica do subvencije za malico ali kosilo za nazaj.

                                Vladimir Bačič, ravnatelj
16. september 2013

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost