Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se v šolske klopi vračate devetošolci in učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Razredniki so vas že seznanili z novostmi, bistvene pa izpostavljamo še tu na šolski spletni strani.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Obrazne maske niso obvezne.
3. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).
4. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
5. Garderobnih omaric ne boste uporabljali, zato se boste preobuli v copate v učilnici. V garderobne omarice tudi ne boste odlagali učnih pripomočkov.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo.

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
V ponedeljek morate imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da ste zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo lahko prinesete v ponedeljek s sabo v šolo in jo pred vhodom v šolo oddate dežurnemu osebju šole. Lahko pa jo pošljejo starši oz. skrbniki vsaj en dan pred začetkom pouka po elektronski pošti pomočnici ravnateljice Kristini Valič na elektronski naslov kristina.valic@os-ajdovscina.si. V kolikor izjave starši ne želite podpisati oz. podpisane izjave niste niti poslali po e-pošti niti je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Izjava staršev
Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec v dopoldanskem času v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Če je kateri od učencev v rizični skupini zaradi bolezni, ki je navedena na Seznamu omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo in se pouka ne more udeležiti, naj starši izpolnijo Izjavo, da otrok ne more obiskovati pouka, ker je sam ali njegov družinski član v rizični skupini. Izjavo z dokazili starši oddate ali pošljete po e-pošti ravnateljici.

IZVEDBA POUKA
1. Pouk bo potekal v manjših skupinah (v vsaki skupini bo največ 15 učencev). Vsaki skupini je dodeljena učilnica, v kateri boste učenci vse ure pouka:
– 9/1 v učilnici 20,
– 9/2 v učilnici 12,
– 9/3 v učilnici 13,
– 9/4 v učilnici 19 in
– 9/5 v učilnici 14.
– 9/10 OPP NIS v učilnici 4
– učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, boste o učilnicah, kjer bo za vas potekal pouk, obveščeni jutri.
2. Vsak učenec bo v učilnici imel svoj prostor, ki ga med poukom ne bo zapuščal.
3. Učenci učilnice ne boste smeli zapustiti brez nadzora učitelja niti med odmorom.
4. Urnik za vsako skupino 9. razreda je objavljen na spletni strani šole. Za učence, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, bo urnik objavljen jutri.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Učenci, ki boste kosili v šoli, boste kosili v šolski jedilnici (ne na srednji šoli!). V jedilnici se boste usedli na tisto mesto, ki vam ga bo odredila dežurna oseba v jedilnici.
3. Vsi učenci, ki niste vozači, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli). Za učence OPP NIS bo zagotovljeno podaljšano bivanje.
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.
Odvoz avtobusov v vse smeri bo predvidoma ob 12.45 za učence, katerim starši ne morejo zagotoviti lastnega prevoza. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatek hišnega reda.

Upam, da bo tudi drugi teden pouka po epidemiji COVID-19 tekel gladko in da boste vsi še naprej zdravi.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost