Skoči na glavno vsebino
Select Page

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Podatek o odstotku neto plače v RS na osebo je zapisan v odločbi o otroškem dodatku. Za učence, ki so že prijavljeni na kosilo, bo ta podatek šola pridobila iz centralne evidence.

Pri subvencioniranju šolske malice ni sprememb.

Pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane spremljajte veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložite novo vlogo na pristojni CSD.

Prosimo vas, da v primeru odsotnosti otroka obroke pravočasno odjavite. Malico oziroma kosilo je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. Obroke, ki niso bili pravočasno odjavljeni, morate plačati v celoti.

Vse dodatne informacije v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane dobite pri pomočnici ravnateljice Kristini Valič.

Lep pozdrav!

Irena Kodele Krašna,
ravnateljica

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost