Skoči na glavno vsebino
Select Page

Na podlagi na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, dne 13. 3. 2017 objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Predmet prodaje je premično premoženje iz starih šolskih stavb po seznamih, ki so v prilogah:
Priloga 1: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – stoli
Priloga 2: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – mize in pulti
Priloga 3: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – omare in predalniki
Priloga 4: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – ostalo

Če želite odkupiti opremo iz stavb 2 in 3, ki je ni na nobenem seznamu (npr. okna, luči …), jo čim bolj natančno opišite, čim bolj natančno navedite nahajališče ter ponudite ceno.

Izhodiščna vrednost premičnin je v skladu s 3. odstavkom 17. člena Zakona določena izkustveno. Navedena izhodiščna vrednost premičnin ne vsebuje davka na dodano vrednost, ki se obračuna posebej in ga je dolžan plačati kupec.

Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov tajnistvo@os-ajdovscina.si in sicer najkasneje do 28. 3. 2017 na priloženem obrazcu. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno«, zato bo možen ogled premoženja v soboto, 18. 3. 2017, med 9. in 12. uro v bivših stavbah OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 7 (stavbe 1, 2 in 3). Druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo preko e-pošte, zato svoja vprašanja pošljite na e-naslov tajnistvo@os-ajdovscina.si.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oz. zaključenih pogajanj o ceni.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Datum: 13. 3. 2017
Številka: 478-1/2017/1

VELJAVNE PRILOGE (popravljene orientacijske in izhodiščne cene, 15. 3. 2017):

Priloga 1: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – stoli
Priloga 2: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – mize in pulti
Priloga 3: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – omare in predalniki
Priloga 4: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – ostalo
Priloga 5: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – obrazec za oddajo ponudbe

PRILOGE, KI NISO VEČ VELJAVNE:

Priloga 1: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – stoli
Priloga 2: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – mize in pulti
Priloga 3: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – omare in predalniki
Priloga 4: Odprodaja premičnega premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – ostalo

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost