Skoči na glavno vsebino
Select Page

Klasifikacijska številka:   478-1/2019/1

Datum:  7. 1. 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila Renault Trafic. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani šole 20 dni in sicer od 7. 1. 2019 do vključno 27. 1. 2019.

Podatki o vozilu:

 

ZNAMKA: RENAULT

TIP: JLBHB6

KOMERCIALNA OZNAKA: TRAFIC 2.0 DCI

VRSTA VOZILA: M1 osebni avtomobil

OBLIKA NADGRADNJE: AF večnamensko vozilo

DATUM PRVE REGISTRACIJE: 7. 3. 2007

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VOZILA: WF1JLBHB67V293596

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 1995 cm3

MOČ MOTORJA: 84 kW

VRSTA GORIVA: dizel

TIP MOTORJA: M9R E7

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: za prevoz oseb in stvari

ŠTEVILO SEDEŽEV: 8 + 1

BARVA: bela

ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV: 247.500

DODATNA OPREMA: tahograf, klima

Vozilo je redno servisirano. Tehnični pregled je bil opravljen vsakih 6 mesecev.

Vozilo ni vozno in ima naslednje manjše okvare:
– alternator ne dela,
– poškodovani sedeži,
– karoserija na več mestih rahlo udrta,
– sklopka pri speljevanju občasno trese.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake vozila.

Vse stroške v zvezi z vozilom, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

 

MOŽNOST OGLEDA:

Vozilo si je mogoče ogledati dne 22. 1. 2019 od 13. do 16. ure, po predhodni najavi g. Dejanu Furlanu na tel. št. 051 634 380.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:

Vozilo se bo prodalo najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

Izklicna cena vozila:  3.800 EUR.

 

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Ponudbo oddate na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ki je priložen v priponki. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA«.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5 maja 15, 5270 Ajdovščina, do 28. 1. 2019 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo 28. 1. 2019 ob 11. uri v večnamenskem prostoru (avli) OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za vozilo, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bo pisno obveščen, do kdaj naj poda novo ponudbo.

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo šola k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur na tajništvu šole na telefonu 05 367 11 00 ali po E-pošti tajnistvo@os-ajdovscina.si.

 

Priloga:
– Obrazec “Ponudba za odkup vozila”

 

Objavljeno na spletni strani OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 7. 1. 2019 v rubriki Obvestila.

 

 

Ravnateljica:

Irena Kodele Krašna, l. r.

Razpisna dokumentacija
Obrazec “Ponudba za odkup vozila”

 

(Skupno 447 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost