Izbirni predmeti v šolskemu letu 2020/2021

Vpis v 1. razred Nadarjeni učenci Poklicna orientacija Izbirni predmeti Dodatna strokovna pomoč Branje Dodatne vsebine

Splošno o izbirnih predmetih


PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

Italijanščina I

Nemščina I

Španščina I

Likovno snovanje I

Verstva in etika I

Vzgoja za medije: TV

Okoljska vzgoja I

Računalništvo: Urejanje besedil

Šport: Šport za sprostitev

Obdelava gradiv: Umetne mase

Filozofija za otroke: Kritično razmišljanje

Glasbeni projekt

Rastline in človek

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

Nemščina

Španščina

 


 PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

Italijanščina II

Nemščina II

Likovno snovanje II

Verstva in etika II

Glasbena dela

Okoljska vzgoja

Robotika v tehniki

Filozofija za otroke: Etično raziskovanje

Računalništvo: Multimedija

Kemija: Poskusi v kemiji

Izbrani šport:

Obdelava gradiv: Les

Rastline in človek

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

Nemščina

Španščina

 


PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

Italijanščina III

Nemščina III

Likovno snovanje III

Filozofija za otroke: Jaz in drugi

Retorika

Ansambelska igra

Okoljska vzgoja

Računalništvo: Računalniška omrežja

Kemija: Poskusi v kemiji

Šport: Šport za zdravje

Obdelava gradiv: Les

Astronomija: Zvezde in vesolje

Verstva in etika III

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

Nemščina

Španščina


IZBIRNI PREDMETI 7. – 9. RAZRED OPP NIS

Sodobno kmetijstvo

Računalništvo

Šport za zdravje

Načini prehranjevanja

Vsak učenec izbere en izbirni predmet. Svojo izbiro sporoči svoji razredničarki.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Splošno o neobveznih izbirnih predmetih

Na matični šoli in podružnici ponujamo na izbiro iste neobvezne izbirne predmete. Na podružnici se bo zaradi majhnega števila učencev v bodočem 4. in 5. razredu izvajal le en predmet.

Tuji jezik – angleščina (1. razred)

Tuji jezik – italijanščina
Računalništvo (4. – 6. razred)

Tehnika (4. – 6. razred)

Šport (4. – 6. razred)

Umetnost likovna umetnost (4. – 6. razred)

Umetnost – šolska produkcija (proslave) (4. – 6. razred)

 

(Skupno 2.330 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost